Pædagog og pædagogmedhjælper søges til Tåsingeskolens SFO pr. 1. august 2019

Pædagog og pædagogmedhjælper søges til Tåsingeskolens SFO pr. 1. august 2019

Elsker du at lave kreative, lærerrige, sjove og udviklende processer med børn? Er du
energisk, legende, og selvstændig og elsker at igangsætte aktiviteter og lege med
børn? Har du blik for børns læring og trivsel og drager omsorg for både det enkelte
barn og gruppen? Er du bevidst om, at du er rollemodel for børnene og går frem som
det gode eksempel, der tager ansvar og bidrager med højt humør? Er du også en
varm, rolig, anerkendende, involverende og inkluderende person, der spreder glæde
og omsorg omkring dig? Så kan du være den, vi søger!
 
Om Tåsingeskolen
Tåsingeskolen er Svendborg Kommunes største folkeskole. Vi består af en almenskole
beliggende i Sundhøj og i Lundby, og en Centerafdeling for børn med gennemgribende
udviklingsforstyrrelser. Både Lundby og Sundhøj har en SFO. SFO afdeling Sundhøj
har ca. 180 tilmeldte børn. SFO afdeling Lundby har ca. 55 tilmeldte børn.
Vi skal bruge én pædagog og én pædagogmedhjælper, begge med et ugentligt timetal på omkring 18 timer fordelt på 5 dage.
 
Hvis du får én af stillingerne, bliver du en del af et SFO-team med høje, faglige ambitioner om
at gøre en positiv forskel for børnenes læring og trivsel. Vi har en stærk kultur, hvor vi
løfter i flok, og vi løfter med glæde og højt humør! Vi ser forskelligheder som en styrke
og en gave, og vi arbejder i en anerkendende tilgang meget bevidst med at få det
bedste frem i hinanden og i alle børn.
Vores bærende værdier er, at vi udvikler dygtige og glade børn i gode fællesskaber
med liv i øjnene, højt til himlen og mod til at prøve. Vi er bevidste om, at vi både er en
kulturinstitution og en serviceorganisation, og at det stiller store krav til os som
fagpersoner.
Vi er stolte af vores SFO, som har rigtig gode faciliteter, opbakkende forældre og de
herligste børn i alderen 5 – 9 år. Hvis du vil være en del af disse herligheder, glæder vi
os til at høre fra dig!
 
Ansøgningsfrist den 11. juni 2019, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 17. juni.
CV, evt. eksamensbeviser og udtalelser medsendes ansøgning.

For yderligere information henvises til Tåsingeskolens hjemmeside eller afdelingsleder
Dorte Leerbek på telefon 24 76 00 06.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Svendborg
Kommunes HR afdeling indhenter straffeattest/børneattest på de ansøgere, der bliver
ansat. Det er en forudsætning, for ansættelsen, at attesterne er tilfredsstillende i
forhold til stillingen. Vurderingen foretages af juridisk afdeling i samarbejde med
direktøren for Børn og Unge.