Pædagog og hesteterapeut på 18 timer til Svendborg Juniorklub afd. ridning

Svendborg Juniorklub er et fritidstilbud til børn i 4.-6. klasse, hvor børnene mødes på tværs af klasser og får mulighed for at mødes i nye sammenhænge. Svendborg Juniorklub består af fire afdelinger, som ligger på fire matrikler. I dagligdagen arbejder de fire afdelinger hver for sig, men der vil også være fælles aktiviteter, hvor børnene er på tværs af afdelingerne. . I klubben afd. ridning har børnene mulighed for at ride en gang om ugen, samt gå til aftenklub. Udover ridning har kommunen skoler mulighed for at tilkøbe rideterpi-forløb. Målet med rideterapiforløbet er at skabe trygge rammer, hvor den enkelte elev guides, udfordres tilpas og dermed udvikler sit selvværd, sociale kompetencer, selverkendelse, mestringsfølelses og livsmod. Det er et særlig fokus på de sårbare børn på 5. årg.
I Svendborg Juniorklub ser vi en styrke i mangfoldighed og lægger vægt på at alle behandler hinanden med venlighed og respekt. Med en anerkendende og respektfuld tilgang til klubbørnene ønsker vi at skab et trygt miljø, hvor fejl også er en naturlig vej til livets læring. Viden, trivsel og tillid skal gå hånd i hånd og understøttes af dygtige og engagerede medarbejdere, der sammen med ledelsen udgør den professionelle organisation omkring børnene. Alle skal føle sig velkomne
Vi arbejder målrettet på at den enkelte barn lærer:
 • Ansvarlighed
 • At respektere hinanden og at acceptere sig selv.
 • At blive selvstændig
 
Vi forventer, at du:
Brænder for at skabe et godt og kreativt læringsmiljø i Juniorklubben og derigennem sætter rammerne for en spændende og god dag for børnene i klubben. At du er en teamplayer, som spiller kollegerne gode og som kan tage imod modspil og medspil fra kollegaer, forældre, børn i en travl hverdag.
 • Er uddannet pædagog og har en hesteterapeutisk uddannelse
 • Er hestekyndig og har erfaring med at undervise i ridning
 • Er udadvendt og tillidsfuld
 • Har stærke relationskompetencer og har god kontakt til børn.
 • Er en kollega, som har blik for børnenes trivsel og udvikling.
 • At du tror på egne idéer og tør føre noget ud i livet.
 • At du tør tage ansvar og kan arbejde selvstændigt.
 • Er engageret i samarbejdet mellem kollegaer, børn og forældre.
 • Er endnu en fantastisk spiller på holdet. Med mod og lyst til at udvikle og dyrke alt det gode i Juniorklubben.
 • Kan arbejde mellem kl. 14-18 mandag og onsdag samt tirsdag mellem kl. 8-14.30. Ligeledes kan der forventes møder mandag formiddag.
   
Kontaktoplysninger
For yderligere oplysninger kan du kontakte koordinator Laila Lindblad på tlf. 21 12 38 97 eller skoleleder af Tved Skole og leder af Svendborg Juniorklub Jennie Thomsen på tlf. 24 66 21 49 eller mail Jennie.thomsen@svendborg.dk.

Ansøgningsprocedure og tidsplan
Ansøgningsfrist:
24. september  2020                                                                                                
Stillingen forventes besat pr. 1. oktober eller hurtigst muligt.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i.h.t. gældende overenskomst og lokal forhåndsaftale.
HR indhenter straffeattest og børneattest på ansøger. Det er en forudsætning for ansættelsen, at straffeattesten og børneattesten er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af Juridisk Afdeling.