pædagog kombineret med koordinatorfunktion til botilbuddet - genopslag

pædagog kombineret med koordinatorfunktion til botilbuddet - genopslag

Sydbo søger en pædagog kombineret med koordinatorfunktion til botilbuddet på 35 timer den 1.3.2019 - genopslag.
Er du pædagog, har og viser du dine faglige ambitioner og klare værdier? Kan du med en anerkendende og faglig gejst, bidrage til en kultur med høj arbejdsglæde og lyst til faglig udvikling? Så er det måske dig vi søger til en stilling som pædagog kombineret med koordinatorfunktion. 
Vi søger en visionær pædagog med en koordinator i maven, som brænder for at skabe en meningsfuld hverdag for borgerne på Sydbo. Derudover har du lyst og mod på at stå i spidsen for den faglige udvikling og kvalitet og videre udvikling af Sydbo i tæt samarbejde med de øvrige koordinatorer, kollegaer og ledelse. 
Sydbo er et fagligt højt specialiseret bo- og aktivitetstilbud, hvor der bor 24 voksne borgere i nybyggede lejligheder. Borgerne har varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Fælles for borgerne er, de har et højt støttebehov, grundet hver deres komplekse udfordringer. På Sydbo bor der borgere med mange forskellige diagnoser, syndromer og psykiatriske udfordringer, hvilket betyder varierende grader af fysisk og kognitivt udviklingsniveau. 
Arbejdet ligger i et 6 ugers rul og spænder mellem dag, aften og hver 2. weekend og helligdage i tidsrummet 06:00-22:30.  
På Sydbo arbejder vi med et fælles værdisæt ud fra en rehabiliterende, anerkendende og neuropædagogisk tilgang, og vi sætter konsekvent borgeren først. Lige nu er vi i fuld gang med at kompetenceudvikle og implementere den KRAP'ske tilgang.
Om koordinatorfunktionen.
Som faglig koordinator vil du have til opgave, i samarbejde med ledelsen, at sikre forsat udvikling af fagligheden samt fokus på faglige metoder og tilgange samt dokumentationen. Du vil være mødeleder på teams møder som afholdes hver anden uge. Du vil være sparringspartner ift. handleplansmøder, udarbejdelse af opfølgningsskemaer, VUM- ressourcevurderinger m.m. Overordnet overblik over, og ansvar for at vejlede kolleger i udarbejdelsen af delmål, implementering af disse samt løbende evaluering heraf.  Samarbejde med sagsbehandlere og pårørende. Mødeleder ved alle møder med samarbejdspartnere.
Som koordinator tildeles du 7 timer om ugen til koordinatorarbejde. De resterende 28 timer arbejder du i pædagogisk praksis.
Krav til vores pædagog:
 • Varetage kerneopgaven
 •  Du arbejder relationelt og empatisk med borgeren i centrum og er etisk og moralsk velfunderet.
 • Kontaktpersonsfunktion fx ansvar for økonomi, personlige papirer, indkøb af tøj, skriftligt arbejde omkring pågældende borger osv.
 • Dokumentationspligt i Sydbos kommunikationssystemer.
 • Tæt samarbejde med de øvrige kolleger i hele huset.
Krav til vores faglige koordinator:
 • Du har en mellemlang videregående uddannelse som pædagog, samt evt. relevant efteruddannelse
 • Du har erfaring med koordinatorfunktionen – en fordel, men ikke et krav
 • Du er i trivsel og stabil.
 • Du tænker og handler anerkendende, også når du er presset.
 • Du har ro, overblik og ser muligheder også når du udfordres.
 • Du er selvledende med øje for fællesskabet
 • Du er aktivt medvirkende til at kvalitetssikre det faglige niveau, personalesamarbejdet og arbejdsmiljøet i samarbejde med leder og kolleger.
 • Du anerkender vigtigheden af grundig dokumentation og besidder en høj grad af skriftlighed til brug i de mange forskellige kommunikative platforme.
 • Du forholder dig professionelt og realistisk til ønsker og behov indenfor de rammer, der er muligt at udvikle på. 
Vi vægter særligt følgende kompetencer:
 • Du er coachende i din tilgang
 • Du har erfaring med at vejlede fagprofessionelle
 • Du har øje for psykodynamiske processer
 • Du formidler og oversætter faglige tilgang og metoder praksisnært
 • Du tør gå forrest og forholde dig sagligt til eventuelle udfordringer af personalemæssige karakterer, og kan være anerkendende, tydelig og præcis.
 • Du drives af krydspres, der hedder at være koordinator og kollega.
 • Du nyder at gå foran og får alle med dig op ad bjerget.
 • Du er åben, ærlig og direkte, men samtidig kan sige de svære ting på en gode måde.
 • Du er psykisk robust, humørfyldt og tillidsvækkende
Vi tilbyder vores pædagogfaglige koordinator:
 • Fagligt dygtige, passionerede og gode kollegaer
 • Ekstern supervision
 • Kompetenceudvikling i ledelse
 • En uforligelig hverdag i en forudsigelig ramme
 • Høj grad af indflydelse på arbejdsindhold og nye tiltag.
Ansøgningsfrist:
Stillingen er på 35 timer og følger SL arbejdstidsaftale. Løn og ansættelsesforhold er ifølge overenskomst på området, desuden kræves fremvisning af straffeattest.
Sydbo er en røgfri arbejdsplads, hvilket betyder, der ikke må ryges i arbejdstiden.
Er du blevet nysgerrig eller du har spørgsmål, kan du kontakte leder Anita Ringskær på 4014 0172 i tidsrummet 8-16 på hverdage.
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 26. februar 2019.