Øbakkerne søger Pædagog 30 timer i Ollerup Børnehus pr. 1.2.2021 eller snarest derefter.

Er du klar til at indgå i realisering af den styrkede pædagogiske læreplaner?
Har du flair for samarbejde i forskellige teams og kan veksle mellem lederskab og følgeskab for fælles beslutninger?
Vil du arbejde med dig selv og din kommunikation og lade nysgerrigheden og anerkendelsen af forskellighed være styrende i tanke og handling?
 
Så er det lige dig vi gerne vil have som medarbejder/kollega. 
 
Vi søger dig - som er uddannet pædagog med erfaring i arbejdet med børnehavebørn og - som:
 • Kobler dig på Vision, mission og fælles pædagogisk grundlag for kommunale dagtilbud i Svendborg og indenfor denne mestre at være selvstyrende og samarbejdende.
 • Organiserer forskelligartede læringsmiljøer med afsæt i læreplanstemaer.
 • Har fokus på hverdagslæring med inddragelse af krop og bevægelse.
 • Er aktiv og ansvarlig for relations dannelse i det pædagogiske arbejde og formår at være en synlig og tydelig voksen og en god rollemodel.
 • Har overblik i en travl hverdag, er nærværende, fuld af energi og har en god portion humor.
 • Arbejder didaktisk, reflekterer og kommunikerer konstruktivt om egen og kollegaers praksis.
 • Har en anerkendende og ligeværdig kommunikation til både børn, forældre og eksterne samarbejdspartnere.
 • Reflekterer egne handlinger og justerer dem, når du vil opnå noget andet - frem for at tænke at det er andre, der skal ændre sig.
 • Er fagligt velfunderet og opdaterer dig på ny viden  
 • Har generelle IT-kundskaber og inddrager IT i pædagogisk praksis og formidling til forældre.
 • Kan formulere dig mundtligt og skriftligt, samt udarbejde pædagogiske beskrivelser og handleplaner i forhold til det enkelte barn og børnegruppen.
 • Har øje for æstetik og rummets betydning for børns læring og trivsel
 
Ollerup børnehus er i 2021 normeret til 15 børn i 0-2 års alderen og 47 i 3-6 års alderen. Personalegruppen består af 10 medarbejdere, der tager ansvar, er fagligt velfunderet og med et tæt og fleksibelt samarbejde. Ollerup børnehus vægter udeliv, relationsdannelse og nysgerrighed.
Se tillige Øbakkerne Ollerup børnehus her.
 
Øbakkerne består af 7 børnehuse, knap 450 børn med familier samt 70 medarbejdere, 7 Pædagogiske teamledere og 1 Dagtilbudsleder.
 
Yderligere oplysninger fås ved, pædagogisk teamleder, Mette Ahnfeldt-Mollerup tlf. 2360 5198 eller dagtilbudsleder Kirsten Søndergaard tlf. 3017 4666

Ansøgningsfrist:         21.1.2021 
Samtaler afholdes:     28.1.2021
 
Ansøgningen modtages kun gennem EMPLY og ønskes bilagt dokumentation for uddannelse og arbejde samt telefonnumre og navn på, hvor der kan indhentes reference.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Grundløn + Svendborg tillæg samt mulighed for at forhandle kvalifikationsløn.

Løn og Personalekontoret indhenter straffeattest og børneattest på den ansøger, der bliver ansat. En forudsætning for ansættelsen, er en tilfredsstillende straffeattest i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af Juridisk afdeling i samarbejde med direktøren for Børn & Unge.