Øbakkerne søger pædagog

Øbakkerne søger Pædagog til midlertidig stilling som ressourcestøtte på et barn pr. den 01.01.2020 og frem til sommeren 2020 - de 19 timer er fordelt på 3 faste dage ugentlig i Sundhøj børnehus.
 
- Du har viden og kan arbejde med neuroaffektiv udviklingspsykologi.
- Du har erfaring med at arbejde med spejling og JEG-støtte.
- Du kan nedjusterer krav til barnets nærmeste udviklings zone.
- Du kan og vil arbejde selvstændigt, samt modtage supervision og sparring.
 
Så er det dig vi mangler.
 
Vi søger dig - som er uddannet pædagog med erfaring i arbejdet med børnehavebørn og specifik indsats med et barn, og - som: 
 • Kan og vil koble dig på Vision, mission og fælles arbejdsgrundlag og faglighedsblomsten for kommunale dagtilbud i Svendborg og indenfor denne mestre at være selvstyrende og samarbejdende.
 • Kan og vil organiserer forskelligartede læringsmiljøer med afsæt i styrkede pædagogiske læreplaner.
 • Har fokus på hverdagslæring med inddragelse af krop og bevægelse.
 • Er aktiv og ansvarlig for relationsdannelse i det pædagogiske arbejde og formår at være en synlig og tydelig voksen, samt en god rollemodel.
 • Har flair for samarbejde i teams og kan tage lederskab/følgeskab for fælles beslutninger.
 • Er fagligt velfunderet og opdaterer dig på ny viden.
 • Har overblik i en travl hverdag, er nærværende, fuld af energi og har en god portion humor.
 • Arbejder didaktisk, reflekterer og kommunikerer konstruktivt om egen og kollegaers praksis.
 • Har en anerkendende og ligeværdig kommunikation til både børn, forældre og andre samarbejdspartnere.
 • Kan og vil reflekterer dine handlinger og justerer dem, når du vil opnå noget andet - frem for at tænke at det er andre der skal ændre sig.
 • Kan og vil formulere dig mundtligt og skriftligt, samt udarbejde pædagogiske beskrivelser og handleplaner i forhold til det enkelte barn. Derudover kan arbejde ud fra en handleplan.
 • Er fleksibel, omstillingsparat og har en positiv indstilling
 • Kan indgå og være i tæt relation med barnet og tage ansvaret for relationen.
 • Er tydelig og anerkendende i din tilgang både i tale og mimik.
 • Kan se og spejle barnets intention/ følelse, som kan komme til udtryk i uhensigtsmæssig adfærd. 
Sundhøj børnehus er en integreret daginstitution, der rummer i 2019 gennemsnitlig 14 i 0-2 års alderen og 59 i 3-6 års alderen og deres familier. Derudover 12 medarbejdere der tager ansvar, er fagligt velfunderet og har et tæt samarbejde i hele huset. I Sundhøj børnehus er vi ”ET hus”, der samarbejdes på tværs af henholdsvis børnehave og vuggestue - det betyder, at vi alle kender alle børn. Tre dage om ugen arbejder vi i alders-opdelte grupper på tværs af stuerne.
 
Vores pædagogik er anerkendende, både overfor børnene, hinanden og forældrene med afsæt i Svendborgs vision, mission og fælles arbejdsgrundlag og faglighedsblomsten. Yderligere er vi i gang med, at realisere den nye styrkede pædagogiske læreplan og ”aktive børn” i hverdagen, med fokus på børns leg og evalueringskultur.
 
Se tidligere Øbakkerne Sundhøj børnehus her
 
Øbakkerne består af 7 børnehuse, knap 450 børn med familier samt 70 medarbejdere, 7 Pædagogiske teamledere og 1 Dagtilbudsleder. Øbakkerne blev etableret 1.1.2019. www.egebjerg.svendborg.dk 
 
Yderligere oplysninger fås ved:
Anne-Mette Pedersen, Pædagogisk teamleder, tlf. 2924 0398 eller
Kirsten Søndergaard, dagtilbudsleder, tlf. 3017 4666

Ansøgningsfrist:                           20. november 2019                     
Samtaler forventes afholdt:          27. november 2019
 
Ansøgningen modtages kun gennem EMPLY og ønskes bilagt dokumentation for arbejde, samt telefonnumre og navn på, hvor der kan indhentes reference.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Grundløn + Svendborg tillæg samt mulighed for at forhandle kvalifikationsløn.

Løn og Personalekontoret indhenter straffeattest og børneattest på den ansøger, der bliver ansat. En forudsætning for ansættelsen, er en tilfredsstillende straffeattest i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af Juridisk afdeling i samarbejde med direktøren for Børn & Unge.