Medarbejder til Team Energi

Kommunale Ejendomme har ansvaret for en bygningsmasse på 300.000 m2 fordelt på 800 bygninger. Kerneopgaverne for afdelingen er at bistå kommunens fagområder og brugere i at have bygninger, der passer til formålet, administration af kommunens lejemål samt forsikring- og risikostyring.

Kommunale Ejendomme består af tre enheder: Team Bygninger, Team Energi og kommunens Boligadministration. Stillingen bliver forankret i Team Energi.

Team Energis opgaver er blandt andet:
 • Installationsvedligeholdelse.
 • Tilstandsregistreringer af installationer.
 • Udbud og udførelse af vedligeholdelsesopgaver, energiprojekter og byggeprojekter i samarbejde med team bygninger.
 • Energirådgivning og – styring.
Ud over de faglige opgaver består stillingsindholdet også af kommunikation, samt udvikling af afdelingens og egne faglige, sociale og personlige kompetencer.

Vi lægger vægt på, at du har en håndværksmæssig uddannelse med en overbygning som energiteknolog, installationsingeniør, bygningskonstruktør eller lignende, med erfaring i VVS teknik. Du har minimum 3-5 års dokumenteret erfaring med tilrettelæggelse og udførelse af installationsvedligeholdelse og gerne erfaring fra en lignende stilling eller fra entreprenørbranchen med styring af fag-, hoved- og totalentrepriser.
Du trives i et job, hvor du arbejder inden for politisk afsatte rammer, og samarbejder om løsninger med brugere og vores kollegaer i Ejendomsservice. Du skal kunne håndtere en stor mængde opgaver på en gang, heraf flere komplekse sager – og være i stand til at prioritere opgaverne.

Vi forventer, at
 • du er løsningsorienteret, beslutsom og handlekraftig
 • du har kendskab til traditionel VVS-teknik, herunder varmepumper
 • du har kendskab til byggetekniske standarder
 • du har et højt serviceniveau overfor borgere og samarbejdspartnere
 • du ser muligheder frem for begrænsninger
 • du kan samarbejde i både teamet og på tværs i organisationen
 • du har fokus på god og sikker økonomistyring
 • du er fortrolig med Revit Architecture
Arbejdet er selvstændigt, og den enkelte har frihed under ansvar. Dit arbejde vil blive bakket op af gode kollegaer, der giver kvalificeret faglig sparring. Stillingen fordrer, at du selv tager initiativer og holder fremdrift i opgaverne. Ændrede prioriteringer og hurtige sceneskift er en del af konditionerne, som du skal kunne håndtere professionelt.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamkoordinator
Peter Lørup på 30175354 eller afdelingsleder Viben Kræmmer på 30175903
 
Ansøgningsfrist er den 14. juni 2020

Vi afholder samtaler den 24. juni 2020