Medarbejder til Borgerservice

Medarbejder til Borgerservice

Borgerservice har brug for en ny dygtig kollega til holdet. Kan du lide en dynamisk hverdag med masser af borgerkontakt, er det måske dig vi leder efter.
Du vil blive en del af Borgerservice i Svendborg Kommune, hvor vi betjener borgere som henvender sig personligt eller telefonisk i kommunens call-center. Kerneopgaven er at yde en sammenhængende og helhedsorienteret vejledning, der giver værdi for borgerne.
Dine konkrete opgaver er personlig og telefonisk betjening af borgere, der henvender sig i Borgerservice. Ved personlige henvendelser servicerer vi borgerne med bl.a. udstedelse af pas og kørekort, NemID, folkeregistrering og vielser, og vi medbetjener borgerne ved 6 PC’er i diverse selvbetjeningsløsninger. I Call-centret besvarer vi alle opkald til Svendborg Kommunes hovednummer med telefonisk straksafklaring og omstilling til andre afdelinger.
På længere sigt vil du blive tilknyttet et af vores baglandsområder. Har du på forhånd kompetencer indenfor et eller flere af specialerne pas/kørekort, vielser, folkeregister eller beboerindskudslån ser vi positivt på det, og ellers vil den fornødne oplæring blive igangsat hurtigst muligt.
Borgerservice er flyttet fra Rådhuset til Biblioteket for et halvt år siden. Du vil få mulighed for at være med til at forme vores nye virkelighed, og samtidig må du også være indforstået med at vi bygger broen mens vi går på den.

Din profil er:
 • Du er uddannet som assistent/specialist indenfor kontorområdet, gerne med kendskab til opgaverne i Borgerservice.
 • Du har gode og anerkendende kommunikationsevner, som sikrer at du kan:
  • Møde borgeren anerkendende og imødekommende
  • Møde borgeren ligeværdigt og fordomsfrit
  • Kommunikere klart og respektfuldt
 • Dine personlige egenskaber gør at du har lyst og evner til at være kommunens ansigt udadtil:
  • Du yder service med et smil
  • Du skaber god stemning
  • Du er venlig og imødekommende
  • Du viser mennesket bag skranken
  • Du kan understøtte borgeren i at blive selvhjulpen såvel digitalt som forståelsesmæssigt
  • Du er præsentabel og professionel i din fremtoning.
 • Du besidder en række færdigheder teoretisk og praktisk:
  • Konflikthåndtering: Du har indsigt i konflikthåndtering og kan anvende konflikthåndteringsmetoder i praksis.
  • IT: Du har overblik over selvbetjeningsløsninger og kan formidle brugen af disse på en pædagogisk måde, både kommunens egne løsninger og på tværs af offentlige sektorer og myndigheder. Du mestrer en bred vifte af forskellige fag- og støttesystemer, og du har overblik over informationsplatforme på tværs af den offentlige sektor. Godt kendskab til ØS er en fordel.
  • Kendskab til god offentlig forvaltning og almen vejledning: Du forstår rollen som det offentliges ansigt i din relation til borgeren. Du har blik for at borgeren skal mødes med et helhedssyn på sin samlede situation, og du forstår at spørge ind til komplekse problemer og inddrage borgerens egne løsninger.
 • Som kollega og menneske kan du bevare roen og overblikket i pressede situationer. Du besidder humor og hjælpsomhed i samspillet med dine kolleger i en travl hverdag. Du får energi af at have med mennesker at gøre, og du trives i kontakten med borgere og kolleger. Du er en positiv, aktiv medspiller for leder og kolleger. Du kan lide en hverdag som en del af et team, der til sammen løser opgaverne i afdelingen, og hvor vi spiller hinanden gode.
Der er tale om en fast stilling på 37 timer. Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Ansøgningsfristen er onsdag d. 19/6. Fredag d. 21/6 vurderes ansøgere, og samtaler afholdes onsdag d. 26/6. Tiltrædelse snarest muligt og senest 1/8 2019.
Kontakt afdelingsleder Birgit Bondesen for yderligere information, mobil 51 55 14 85.