Logopæd til PPR Svendborg og Ærø pr. 1.5.2021

Brænder du for at arbejde med børn og unge med kommunikative-, tale-, sproglige- og auditive vanskeligheder, så er logopædstillingen hos os måske noget for dig?

PPR Svendborg og Ærø søger en logopæd til en fast stilling, da én af vores meget afholdte kollegaer går på efterløn. Stillingen er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse pr. 1. maj 2021.

PPR Svendborg og Ærø er en stabil, dynamisk og selvstændig enhed organiseret i Skole og Uddannelse, Direktørområde for Børn, Unge, Kultur og Fritid. Vi betjener Svendborg og Ærø kommuner i et nært samarbejde med alle øvrige faggrupper på børne- og ungeområdet. PPR Svendborg og Ærø betjener både skoler og dagtilbud, almen og specialområdet, og består af 52 dygtige, engagerede og samarbejdsvillige personer, herunder et ledelsesteam, en administration, logopæder, DSA-konsulenter, psykologer, pædagogiske konsulenter samt ergo- og fysioterapeuter.

Som logopæd bliver dine primære arbejdsopgaver at varetage faglige opgaver særligt inden for almenområdet i både Svendborg og Ærø Kommuner. Eftersom Ærø bliver en del af betjeningsområdet, må du forvente, at du skal betjene Ærø en til to dage ugentligt. Arbejdsopgaverne vil blandt andet bestå i at undersøge henviste børn med henblik på etablering af den nødvendige logopædiske intervention i form af rådgivning, vejledning, udredning og/eller undervisning. Vi vægter forældresamarbejdet særlig højt, hvorfor vi finder inddragelse af nære omsorgspersoner meget vigtig. PPR Svendborg og Ærø har fokus på tidlig indsats, hvorfor arbejdsopgaverne også vil bestå af forebyggende og konsultativt arbejde i et tæt samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.
I Svendborg Kommune arbejder vi med mangfoldige læringsmiljøer. Det er udtryk for, at vi tror på, at det har stor værdi og afgørende indflydelse på børn og unges liv og livskvalitet, at de så vidt mulig forbliver i den lokale folkeskole. Og det vil sige, at vi har fokus på at udvikle læringsmiljøer, der afspejler børns forskellige behov og tilgange til læring. Vi ser logopæd- arbejdet som et naturligt og vigtigt element i dette arbejde.

Som vores nye medarbejder matcher du gerne flere af følgende kompetencer og kvalifikationer:
 • Du har viden om og erfaring med pædagogisk rådgivning og undervisning inden for det logopædiske felt. Gerne inden for både almen- og specialområdet.
 • Du brænder for det logopædiske arbejde med børn og unge i læringsmiljøerne.
 • Du har kendskab til eller erfaring med rådgivning til professionelle og forældre omkring det logopædiske fagområde.
 • Du har en teamplayer-indstilling med interesse for at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.
 • Du har et godt overblik.
 • Du har lyst til at arbejde selvstændigt, men inden for fællesskabets muligheder og forpligtigelser.
 • Du ønsker at dele viden, erfaringer og nysgerrighed samt bidrage til videreudviklingen af logopæd-området.
 • Du evner at formidle viden både mundtligt og skriftligt.
 • Du er uddannet audiologopæd, logopæd, har en speciallæreruddannelse med speciale i tale/sprog/høre eller en pædagogisk diplomuddannelse med speciale inden for tale/sprog/høre.

Vi tilbyder:
 • En dedikeret arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø i en selvstændig og stabil PPR-organisation, som udvikler sig løbende.
 • En spændende arbejdsplads med fokus på kvalitet og et højt fagligt niveau.
 • En bred vifte af arbejdsopgaver i en travl og indholdsrig arbejdsdag med mulighed for påvirkning af egen arbejdssituation.
 • Du bliver en del af en logopæd-faggruppe med engagerede kollegaer, som er optaget af videndeling, kontinuerligt videreudvikle fagligheden samt at hjælpe hinanden.
 • En afdeling der stiller skarpt på at arbejde tværfagligt.
 • Et godt arbejdsklima med høj grad af medbestemmelse og mulighed for sparring.
 • Et ledelsesteam, der har fokus på at skabe gode rammer og arbejdsvilkår for den enkelte medarbejder.
Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr uge. Løn og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst. Tiltrædelse er den 01.05.2021. Arbejdsstedet er PPR Svendborg og Ærø, Centrumpladsen 7, 5700 Svendborg.
Der indhentes straffe- og børneattest.

Ansøgningsfristen er den 07.03.2021. Du bedes venligst oplyse om eventuel specialiseret viden eller interesseområder i din ansøgning. Endvidere bedes du vedlægge kopi af eksamensbevis og anden relevant dokumentation samt udtalelser.

Samtaler forventes afholdt den 22.03.2021.

Yderligere information
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Leder for logopæd- og DSA-området Dina Rosenkjær på telefon 30 10 71 43. 
Læs mere om organisationen på www.pprsvendborg.dk

Vi ser meget frem til at høre fra dig!