Leder for Plan i Svendborg Kommune

Leder for Plan i Svendborg Kommune

Svendborg styrker planområdet. Er du den talentfulde leder, der skal være leder for Plan?

Har du indgående erfaring med kommunal planlægning og mod på at lede planlægningsopgaver i Svendborg? Vil du være med til at realisere og understøtte byudviklingen, bosætningen og erhvervslivet i et af Danmarks skønneste områder? Har du talent for ledelse, og evner du at skabe stærke relationer, der bygger på tillid på tværs i en organisation? Kan du prioritere og sætte struktur på opgaver, arbejdsgange og processer?

Svendborg er inde i en rivende udvikling med et generelt højt aktivitetsniveau såvel fra private investorer som fra kommunen selv, så vi har travlt for tiden i Plan. Byrådet har vedtaget spændende udviklingsprojekter, herunder Fremtidens Havn, som vi er ved at realisere. Samtidig er vi i gang med en revision af kommuneplanen og en lang række konkrete lokalplaner. Lederen af Plan vil være en helt central person på det nye hold, der er blevet sat hen over foråret.
Plan er en del af Plan- og Udviklingsafdelingen, der hører ind under direktørområdet Miljø og Teknik, hvor Rikke Berg er direktør. Afdelingen er placeret på Frederiksø i Svendborg Havn. Anders Tang Kjærved er vores nye Plan- og Udviklingschef og ham vil du skulle arbejde tæt sammen med.

Det er ingen hemmelighed, at Plan og Udvikling har været igennem nogle omskiftelige år med organisationsændringer, personaleudskiftning, flytning og nye lokaler. Alligevel vil du opleve en afdeling, hvor der er en rigtig god stemning og et tæt kollegaskab, hvor vi hjælper og sparrer med hinanden. Vi kan love dig en hverdag fyldt med mening og engagement. Samtidig får du indflydelse på sjove, inspirerende og højt prioriterede planlægningsopgaver i Svendborg Kommune.

Vi arbejder i tæt dialog med vores omverden med respekt for de ønsker og tanker, vores borgere, tilflyttere og erhvervsliv har til udviklingen af vores område. Det afspejler sig i vores arbejde med udviklingen og gennemførelsen af vores planlægning: fra planstrategi, kommuneplan og til lokalplaner.
Opgaverne kræver, at du har et stærkt planfagligt fundament at stå på med et godt indblik i planområdet og planlovgivningen. Du skal forstå rammerne og rollerne i en politisk organisation og være medoversætter mellem politik og organisation/faglighed.

Du skal være ambitiøs i løsningen af de opgaver, du får ansvaret for, og vi har ikke noget problem med at være en station på et dygtigt menneskes vej mod noget endnu større, hvis det er det, du har planer om. Du skal dog regne med, at det tager mindst tre-fire år at sætte et solidt aftryk på afdelingen, der efter nogle turbulente år har brug for en stabil og rolig hånd på roret.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Lønniveauet i stillingen vil være ca. 520.000 – 585.000 kr. om året afhængig af kvalifikationer. Hertil kommer pension. Stillingen er med tiltrædelse den 1. oktober 2020.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte: Anders Tang Kjærved Plan- og Udviklingschef fra Svendborg Kommune på tlf. 5168 8131 og/eller associeret partner Bettina Høst Poulsen fra Lundgaard Konsulenterne på tlf. 7199 1141.

Ansøgning
Ansøgningen kan kun sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk og skal være modtaget senest den 13. august 2020 kl. 8.30.

Link til uddybende job- og personprofil samt ansøgning https://signatur.frontlab.com/ExtJobs/DefaultHosting/JobDetails.aspx?ClientId=2471&WebAdId=68555