Lærere søges til lssø-skolen pr. 1. oktober 2020

Stilling 1: Lærer i engelsk, idræt + ......
Stilling 2: Lærer og ressourceperson til udvikling af mangfoldige læringsmiljøer


Om Issø-skolen
Vi har 380 dejlige, nysgerrige og ambitiøse elever og aktive forældre, der ligesom vi, vil deres børn det allerbedste. Vi har 45 medarbejdere, som med faglig dygtighed, engagement og nærvær skaber trivsel og læring for alle elever. Vores arbejdsmiljø er præget af professionalitet, tillid, anerkendelse, kollegial omsorg og mod på forandring. Vi har en god skole og er stolte af, at hele 95% af børnene i skoledistriktet går hos os.
Skolen er fordelt på to matrikler: 0.-3. kl., SFO og forårsSFO i Kirkeby og 4.-9. kl. i Stenstrup. Vi søger to lærere til afdelingen i Stenstrup med ansættelse den 1.oktober 2020.
 
Stilling 1: Lærer i engelsk og idræt + ……
”Stilling 1” henvender sig til nyuddannede og erfarne lærere. Der er tale om en fuldtidsstilling, men vi går gerne i dialog om nedsat arbejdstid – dog ikke mindre end 75%.
Vi søger en læreruddannet medarbejder, som i skoleåret 20-21 kan varetage undervisning i pigeidræt og engelsk. Disse fag ligger på mellemtrinnet og i udskolingen. Læreren vil blive tilknyttet et PLF-team, dvs. årgangsteam.
For denne stilling gælder, at medarbejderen skal være linjefagsuddannet i engelsk og idræt. Fra skoleåret 21-22 kan ”Stilling 1” indeholde andre fag udover engelsk og idræt. F.eks. kan vi bruge en medarbejder, som også medbringer en linjefagsuddannelse hhv. undervisningskompetence i et eller flere af disse fag: Madkundskab, musik, matematik, dansk, fysik/kemi.
 
Stilling 2: Lærer og ressourceperson til udvikling af mangfoldige læringsmiljøer
”Stilling 2” henvender sig udelukkende til erfarne lærere. Der er tale om en fuldtidsstilling, men vi går gerne i dialog om nedsat arbejdstid – dog ikke mindre end 75%
”Stilling 2” er en helt ny stilling, som skal tilføre Issø-skolen ekspertise i arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer. Ved hjælp af mangfoldige læringsmiljøer vil vi skabe klassefællesskaber, hvor alle elever – uanset deres forudsætninger – udvikler sig. Vores nye ressourceperson vil møde mange spørgsmål undervejs, heriblandt:
-Hvordan kan vi bedst tage imod elever om morgenen?
-Hvordan kan vi skabe rolige aktivitetsovergange i undervisningen?
-Hvordan kan vi hjælpe eleverne med at få gode pauser?
-Hvordan kommunikerer vi, når eleverne har forskellige forudsætninger for at modtage beskeder? -Hvordan kan vi være ambitiøse på alle elevers vegne?
-Hvordan bliver alle elever aktive i deres læring?
-Hvordan giver vi feedback, så alle elever udnytter deres potentialer?
-Hvordan kan vi indrette os fysisk?
Sammen med sine kolleger og ledere skal ressourcepersonen lede efter svar og aktivt understøtte forankringen af nye pædagogiske praksisser. Vi forestiller os derfor, at vores nye medarbejder medbringer viden om og erfaring med f.eks. AKT (LKT), specialpædagogik, NEST, neuro-affektiv pædagogik, co-teaching eller fysisk indretning af mangfoldige læringsmiljøer.
Til ”stilling 2” hører også et mindre skema med egen undervisning. I den forbindelse skal vores nye medarbejder have linjefag eller undervisningskompetence i et eller flere af disse fag: Madkundskab, engelsk, musik, matematik, dansk, fysik/kemi.
 
Forventninger til alle lærere på Issø-skolen
Af alle vores lærere forventer vi herudover:
 
-Du er særdeles kompetent i din relation til eleverne
-Du ser altid det positive og ressourcerne i barnet
-Du har høje (men ikke nødvendigvis ens) forventninger til alle elever
-Din tilgang er systemisk, det vil sige at du som udgangspunkt altid først finder eller søger løsninger, som får barnet til at udvikle sig sammen med sine klassekammerater
-Du hviler i din professionalitet. Når noget går skævt, tager du det ikke personligt, men du ser det snarere som en professionel udfordring
-Du indgår gerne i professionelle læringsfællesskaber, hvor du udvikler din praksis sammen med dine teamkolleger
-Du stilladserer din undervisning og skaber rutiner, så alle elever trives
-Du er optaget af, at du ved hjælp af stilladser får mere tid til de elever, som kræver ekstra opmærksomhed
-Læring sker, når det er eleverne, der er aktive. Det kan man se i din undervisning
-Du bidrager til et positivt arbejdsmiljø ved at være professionel og samarbejdsorienteret
-Du bidrager også til et godt arbejdsmiljø ved at være uhøjtidelig, hjælpsom og empatisk
 
Vi stiller store krav, men vi vil også gøre vores ypperste for at vi sammen, og med den rette hjælp, kan lykkes med at få alle elever til at trives optimalt - fagligt og socialt.
 
Praktisk omkring ansættelsesprocessen
Du er velkommen til at kontakte skolens ledelse på 6223 6180. Vi ser også gerne, at du kommer på besøg. Vi er tilbage på skolen den 3.august.
Ansøgningsfristen er den 14.august. Samtaler vil blive afholdt den 24. og 25.august. Stillingerne ønskes besat den 1.oktober eller snarest herefter.
 
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende overenskomst. HR i Svendborg Kommune indhenter straffe- og børneattest. Det er en forudsætning for ansættelsen, at straffe- og børneattest er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Denne vurdering foretages af kommunens juridiske afdeling.