Lærer til ungemiljøet på Tåsingeskolen

Brænder du for arbejdet med læring, dannelse og trivsel i Folkeskolens ældste klasser? Er fagene dansk, engelsk og madkundskab lige dig? Så er du måske vores nye kollega!

Tåsingeskolen har brug for en dygtig lærer til ungemiljøet, 6.-9. klasse fra 1/8 2020.
Stillingen for vores kommende kollega består af:
  • Dansk og klasselærerfunktion på 7. årgang
  • Engelsk på 7. og 9. årgang
  • Madkundskab valgfag 7. årgang
Vi drømmer om, at vores kommende kollega
  • er ambitiøs – både på elevers og egne vegne
  • brænder for at skabe progression i elevernes læring, samt deres personlige og sociale udvikling
  • har en anerkendende og inkluderende tilgang
  • er indstillet på et tæt samarbejde med kolleger i de professionelle læringsfællesskaber
Tåsingeskolen får den 1/8 2020 brug for en ny lærer i den beskrevne stilling. Stillingen er en fast stilling på fuld tid.

Svendborg Kommune har sat gang i et utroligt spændende skoleudviklingsprojekt omkring mangfoldige
læringsmiljøer. Derfor har vi brug for en lærer på Tåsingeskolen, der ønsker at være med til at opfylde vores skoleambition om at blive en almenpædagogisk og almendidaktisk stærkere skole til glæde for både elever, forældre og medarbejdere.

Tåsingeskolen er Svendborg Kommunes største folkeskole med godt 800 elever fordelt på
Sundhøjafdelingen, Lundbyafdelingen og Centerafdelingen. Skolens tre afdelinger fungerer i et tæt samarbejde. Vi er en skole med moderne faciliteter, vi bor tæt ved vand og skov, og vi har god plads både inde og ude.

Tåsingeskolen er skolen for alle. Vores vision er, at vores børn tilegner sig viden og færdigheder, og de har lysten og glæden ved at lære og udvikle sig. Vi giver dem de bedste forudsætninger for at leve og virke i fremtidens samfund. Det fordrer, at vi kontinuerligt undersøger og reflekterer over egen praksis for i stadig højere grad at blive bevidst kompetente i vores handlinger.

På Tåsingeskolen er vi organiseret i professionelle læringsfællesskaber, hvor vi samarbejder tæt, og hvor ansvaret for elevernes læring og trivsel deles ligeligt og meningsfuldt.

Vores kommende kollega bliver mødt af hamrende dygtige kolleger med højt humør og stort engagement, og en skole som vægter tillid, retfærdighed og samarbejde. Vi har gode arbejdspladser, vi løfter i flok, og vi er fleksible. Vi tilbyder et todages introforløb, og vi står i øvrigt på hovedet for at give vores nye kollega en god opstart, så energien kan frigives til at levere kerneydelsen.

Kan du spejle dig i ovenstående beskrivelse og har mod og lyst til at være med til at udvikle Tåsingeskolen, glæder vi os til at høre fra dig.

For yderligere information henviser vi til skolens hjemmeside www.tåsingeskolen.dk eller afdelingsleder for ungemiljøet på afdeling Sundhøj, Anne-Mette Flindt Haarh på telefonnummer 24904607

Husk ved fremsendelse af ansøgning at medsende bilag, herunder eksamensbevis og eventuelle udtalelser.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt den 4/6.                    

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Svendborg Kommunes HR-afdeling indhenter straffe- og børneattest på den ansøger, der bliver ansat, og det er en forudsætning for ansættelsen, at attesterne er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af juridisk afdeling i samarbejde med direktøren for Børn og Unge.