Lærer til børnemiljøet på Tåsingeskolen

Brænder du for at arbejde med trivsel, læring og dannelse blandt herlige børn og imødekommende kolleger, så er du måske vores nye kollega.

Tåsingeskolen søger en engageret lærer til børnemiljøet, 0. – 5. klasse fra 1. august 2020 i en fast stilling på fuld tid.

Stillingen til vores kommende kollega består af dansk, matematik, bevægelse og N/T på mellemtrinnet. Har du kompetence indenfor et praktisk/musisk fag, bliver vi ekstra begejstrede.

Vi ønsker os en kollega der
  • er ambitiøs – både på elevers og egne vegne
  • trives med at skabe progression i elevernes læring, samt i deres personlige og sociale udvikling
  • har en anerkendende og inkluderende tilgang
  • er indstillet på et tæt samarbejde med kolleger i de professionelle læringsfællesskaber
Tåsingeskolen er Svendborg Kommunes største folkeskole med godt 800 elever fordelt på
Sundhøjafdelingen, Lundbyafdelingen og Centerafdelingen. Skolens tre afdelinger fungerer i et tæt samarbejde. Vi er en skole med moderne faciliteter, vi bor tæt ved vand og skov, og vi har god plads både inde og ude.

Tåsingeskolen er skolen for alle. Vores vision er, at vores børn tilegner sig viden og færdigheder, og de har lysten og glæden ved at lære og udvikle sig. Vi giver dem de bedste forudsætninger for at leve og virke i fremtidens samfund. Det fordrer, at vi kontinuerligt undersøger og reflekterer over egen praksis for i stadig højere grad at blive bevidst kompetente i vores handlinger.

Svendborg Kommune har igangsat et spændende skoleudviklingsprojekt om mangfoldige læringsmiljøer. Vores ambition er at blive en almenpædagogisk og –didaktisk stærkere skole til glæde for elever, forældre og medarbejdere, som ansat bliver du en vigtig del af denne udvikling

På Tåsingeskolen er vi organiseret i professionelle læringsfællesskaber, hvor vi samarbejder tæt, og hvor ansvaret for elevernes læring og trivsel deles ligeligt og meningsfuldt.

Vores kommende kollega bliver mødt af glade børn og skønne kolleger med højt humør og stort engagement, og en skole som vægter tillid, retfærdighed og samarbejde. Vi har gode arbejdspladser, vi løfter i flok, og vi er fleksible. Vi tilbyder et todages introforløb, og vi står i øvrigt på hovedet for at give vores nye kollega en god opstart, så energien kan frigives til at levere kerneydelsen.

Kan du spejle dig i ovenstående beskrivelse og har mod og lyst til at være med til at udvikle Tåsingeskolen, glæder vi os til at høre fra dig.

For yderligere information henviser vi til skolens hjemmeside www.tåsingeskolen.dk eller afdelingsleder for børnemiljøet på afdeling Sundhøj, Lisbeth Bøgehøj Larsen på telefonnummer 5117 3048

Husk ved fremsendelse af ansøgning at medsende bilag, herunder eksamensbevis og eventuelle udtalelser.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt den 8. juni

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Svendborg Kommunes HR-afdeling indhenter straffe- og børneattest på den ansøger, der bliver ansat, og det er en forudsætning for ansættelsen, at attesterne er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af juridisk afdeling i samarbejde med direktøren for Børn og Unge.