Lærer og PLC-medarbejder søges til Tåsingeskolen

Brænder du for arbejdet med læring, dannelse og trivsel og for skoleudvikling? Er fagene dansk, historie og samfundsfag lige dig? Så er du måske vores nye kollega!
Tåsingeskolen har brug for en dygtig lærer og underviser/medarbejder på PLC fra 1/1- 2020 eller snarest derefter.

Stillingen for vores kommende kollega består af:
 • Dansk i 6. klasse
 • Historie og samfundsfag på 8. og 9. årgang
 • Underviser og vejleder på PLC
Vi drømmer om, at vores kommende kollega:
 • er ambitiøs – både på elevers, kollegers og egne vegne
 • brænder for at skabe progression i elevernes læring og sociale udvikling
 • har en anerkendende og inkluderende tilgang
 • bidrager nysgerrigt, åbent og engageret i skolens udvikling
 • tør tænke ud af boksen og forstyrre os
 • kan understøtte PLC´s indsats ift. digital dannelse
 • kan være en del af den daglige drift på PLC
   
Tåsingeskolen får den 1/1 eller snarest derefter brug for en ny lærer og PLC-medarbejder i den beskrevne stilling. Stillingen er en fast stilling på fuld tid og er fordelt på to matrikler. Det er derfor et krav, at man er indstillet på at køre mellem disse to matrikler (7 km afstand).

Et af Tåsingeskolens indsatsområder de kommende år handler om at understøtte og udvikle kommunens samlede indsatsområde omkring mangfoldige læringsmiljøer. Tåsingeskolens mål er at blive en didaktisk og pædagogisk stærkere skole. Som ansat på Tåsingeskolen er du en vigtig del af denne udvikling.

Tåsingeskolen er Svendborg Kommunes største folkeskole med godt 800 elever fordelt på Sundhøjafdelingen, Lundbyafdelingen og Centerafdelingen. Skolens tre afdelinger fungerer i et tæt samarbejde. Vi er en skole med moderne faciliteter, vi bor tæt ved vand og skov, og vi har god plads både inde og ude.

Tåsingeskolen er skolen for alle. Vores vision er, at vores børn tilegner sig viden og færdigheder, og de har lysten og glæden ved at lære og udvikle sig. Vi giver dem de bedste forudsætninger for at leve og virke i fremtidens samfund. Det fordrer, at vi kontinuerligt undersøger og reflekterer over egen praksis for i stadig højere grad at blive bevidst kompetente i vores handlinger.

På Tåsingeskolen er vi organiseret i professionelle læringsfællesskaber, hvor vi samarbejder tæt, og hvor ansvaret for elevernes læring og trivsel deles ligeligt og meningsfuldt.

Vores kommende kollega bliver mødt af hamrende dygtige kolleger med højt humør og stort engagement, og en skole som vægter tillid, retfærdighed og samarbejde. Vi har gode arbejdspladser, vi løfter i flok, og vi er fleksible. Vi tilbyder et todages introforløb, og vi står i øvrigt på hovedet for at give vores nye kollega en god opstart, så energien kan frigives til at levere kerneydelsen.

Kan du spejle dig i ovenstående beskrivelse og har mod og lyst til at være med til at udvikle Tåsingeskolen, glæder vi os til at høre fra dig.

For yderligere information henviser vi til skolens hjemmeside www.tåsingeskolen.dk eller afdelingsleder afdeling Lundby, Dorte Leerbek på telefonnummer 2476 0006.

Ansøgningsfrist 24/11. Husk ved fremsendelse af ansøgning at medsende bilag, herunder eksamensbevis og eventuelle udtalelser.

Ansættelsessamtaler finder sted den 28/11.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Svendborg Kommunes HR-afdeling indhenter straffe- og børneattest på den ansøger, der bliver ansat, og det er en forudsætning for ansættelsen, at attesterne er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af juridisk afdeling i samarbejde med direktøren for Børn og Unge.