Introduktion til nyansatte

Introduktion til nyansatte

Svendborg Kommune lægger vægt på at give nyansatte en god introduktion - såvel lokalt på den enkelte arbejdsplads samt generelt til Svendborg Kommune.

 

Generel intro for nyansatte

Som nyansat tilbydes du sammen med andre nye medarbejdere en generel introduktion til Svendborg Kommune som arbejdsplads.

Introduktionskurset indeholder bl.a. aktuelle politiske temaer og politisk organisation, den overordnede administrative organisation, personalepolitik og MED-organisation samt dialog med borgmester, kommunaldirektør og øvrige nyansatte.

Den generelle introduktion er et supplement til den individuelle introduktion, som foregår på den enkelte arbejdsplads.

 

Modulopbygget introprogram for nye ledere

Som ny leder tilbydes du et modulopbygget introduktionsprogram, som hurtigt giver dig en grundviden om Svendborg Kommune samt indeholder emner af praktisk og administrativ karakter i forhold til at kunne agere som leder i hverdagen.