Hjerneskadekoordinator til Svendborg Kommune

Hjerneskadekoordinator til Svendborg Kommune

Hjerneskadekoordinator til Svendborg Kommune

Svendborg Kommune søger to hjerneskadekoordinatorer til en nyetableret hjerneskadefunktion i kommunen. Stillingerne ønskes tiltrædes hhv. 1. november 2019 og 1. januar 2020. Hjerneskadekoordinationsfunktionen vil organisatorisk være forankret i et tværfagligt neuro-team i Træningsafdelingen. Funktionen dækker udover arbejdet i Svendborg Kommune også rådgivningsfunktionen for borgere på Langeland og Ærø.

Som hjerneskadekoordinator vil du:
  • have til opgave er at yde råd og vejledning for borgere over 18 år med en erhvervet hjerneskade og deres pårørende
  • varetage det koordinerende ansvar og skabe sammenhæng i forløbet mellem sygehus og kommune, og mellem de forskellige afdelinger i kommunen
  • arbejde for, at borgeren tilbydes et helhedsorienteret og tværfagligt forløb ud fra en rehabiliterende tankegang
  • skulle sikre et konstruktivt samspil og en aktiv dialog med borger/pårørende, samarbejdspartnere og interesseorganisationer
  • indhente og sammenskrive relevante oplysninger om hjerneskadens omfang fra interne og eksterne samarbejdspartnere
  • have ansvar for at planlægge og understøtte den tværfaglige kompetenceudvikling omkring hjerneskade til medarbejdere der arbejder med borgere med hjerneskade.
Det er ikke afgørende hvilken faglig grunduddannelse du besidder, men der forventes en stærk neurofaglighed hvor du gennem flere års erfaring har sikret dig et velfunderet erfaringsgrundlag samt en kompetencemæssig overbygning indenfor det neurofaglige område.
Vi er en arbejdsplads med engagerede og dygtige kolleger, der i en travl hverdag kan tilbyde stor professionalisme, faglig sparring og et godt arbejdsmiljø med rummelighed og humor. Vi forventer ligeledes, at du vil bidrage som en god teamplayer, der indgår konstruktivt i hverdagen.

Så brænder du for det neurologiske fagområde og har du lyst til et spændende job, med en bred berøringsflade på tværs af kommunale enheder, så er dette måske stillingen for dig.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Der er ansøgningsfrist den 19. september 2019
Samtaler forventes afholdt i uge 39


For stillinger i direktørområde Social og Sundhed skal der afleveres en privat straffeattest ved ansættelse i stillingen. Det er ikke nødvendigt at indhente straffeattesten forud for samtalen.