Fysioterapeut til Ergo- og Fysioterapien PPR

Fysioterapeut til Ergo- og Fysioterapien PPR

Har du erfaring fra børneområdet og er en anerkendende tilgang essentielt for dig? Så er det måske lige dig, vi leder efter!

PPR Svendborg Kommune søger en fysioterapeut til en fast stilling i Ergo-og Fysioterapien, da vores kollega skal på pension. Stillingen er på 30 timer ugentligt med tiltrædelse den 1. august 2019.
 
Hvem er vi
 
Vi er 13 engagerede ergo- og fysioterapeuter samt vores leder. Vores målgruppe er børn i alderen 0 - 18 år, der har udfordringer med krop, sansning og bevægelse i meget forskellig grad. Vi har et tæt samarbejde med sundhedsplejersker, socialrådgivere, dagpleje, børnehaver, skoler og relevante eksterne samarbejdspartnere.
 
Vi er en del af en spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads i PPR, som er organiseret i Skoleafdelingen- Børn, Unge, Kultur og Fritidsforvaltningen. PPR består af et lederteam, administration og 45 medarbejdere fordelt med ergo- og fysioterapeuter, psykologer, talehørekonsulenter og konsulenter.
 
Vores kontor er på Ørbækvej 49, 5700 Svendborg, og vi har opgaver for Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner. 
  
Dine arbejdsopgaver vil være fordelt følgende steder:
 
Bo-og aflastningstilbuddet Tankefuld har beboere med varige og betydelige funktionsnedsættelser med behov for ergo- og fysioterapeutiske indsatser. Du vil i samarbejde med den ergoterapeut, som er tilknyttet Tankefuld få ansvaret for de fysioterapeutiske indsatser samt råd, vejledning og sparring til personalet.
 
På Byhaveskolen, der har elever med særlige behov, vil du sammen med to ergoterapeuter og en fysioterapeut være en del af et team, der har ansvaret for alt omkring deltagelsesorienteret ergo- og fysioterapi til eleverne. Vi arbejder primært via vejledning og projektarbejde sammen med personalet og de øvrige eksterne konsulenter.
 
Længerevarende fysioterapeutiske indsatser til børn fra Langeland Kommune vil du sammen med en fysioterapeut få ansvaret for. Opgavemængden vil svinge i løbet af året, og du vil derfor i perioder også kunne få ansvaret for øvrige længerevarende fysioterapeutiske indsatser i Svendborg Kommune.
  
Du bliver en del af:
 • En gruppe af engagerede og kompetente ergo- og fysioterapeuter med fokus på kvalitet og faglig udvikling
 • En levende og inspirerende arbejdsplads med mulighed for faglig og personlig udvikling  
 • En gruppe som ikke er bange for at tænke innovativt og prøve at gå nye veje
 • En arbejdsplads som vægter det at arbejde tværprofessionelt meget højt
 • Et godt arbejdsmiljø med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for sparring
 • En arbejdsplads med ergo- og fysioterapeutstuderende fra UCL med tre kliniske undervisere til at varetage denne funktion.
    
Vi ønsker os en fysioterapeut, der:
 • har erfaring indenfor børneområdet 
 • har stort fagligt engagement og lyst til udvikling  
 • har en anerkendende tilgang
 • er god til at strukturere en til tider travl hverdag  
 • arbejder selvstændigt og kan samtidigt indgå i et tæt samarbejde med børn og forældre samt mange forskellige fagprofessionelle
 • er en god formidler såvel mundtligt som skriftligt
 • har en fleksibel indstilling til arbejdsopgaverne i balance mellem faglige udfordringer og faktiske resurser
 • har lyst til at dele viden, erfaringer og usikkerhed, samt medvirke til videreudviklingen af ergo- og fysioterapien
 • har kørekort og egen bil
 
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest indhentes, før ansættelsen kan finde sted.
 
Vil du vide mere
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte fysioterapeut og leder Anette Christoffersen på tlf. 24990133. 
Ansættelsessamtaler bliver afholdt den 18. juni 2019.
 
Ansøgningen fremsendes elektronisk, og vedlægges kopi af eksamensbevis samt anden relevant dokumentation og udtalelser.
 
Vi ser frem til at høre fra dig!