Familierådgiver til Udvidet Indsats Team i Familiecentret, Center for Børn, Unge og Familier

Familierådgiver til Udvidet Indsats Team i Familiecentret, Center for Børn, Unge og Familier

Da en af vores kolleger har valgt at søge nye udfordringer, søger Center for Børn, Unge og Familier, Svendborg Kommune,1 familierådgiver til Udvidet Indsats Team, stillingerne er på 37 timer pr. uge, med ansættelse i afdelingen på Ørbækvej. Stillingen ønskes besat pr. 01.05.2019 eller hurtigst muligt.
Udvidet indsats team (UI) består af et team, hvor der er en koordinator og 6 familierådgivere, som varetager indsatser i familier, hvor der er behov for ekstra kompenserende støtte.
 
Opgaverne er forebyggende og støttende foranstaltninger, som primært foregår i familiernes hjem.
Familiecentrets generelle formål er at hjælpe / støtte sårbare familier, som er visiteret til udvidet indsats fra myndighedsafdelingen.
Personalegruppen er tværfagligt sammensat og der arbejdes med afsæt i Svendborg kommunes værdigrundlag, Børn og Unge politik samt visionen for læring og dannelse.
 
Alle medarbejdere i Center for Børn, Unge og Familier har gennemgået en systemisk / narrativ uddannelse, det vil være en fordel, hvis du som minimum, har kendskab til systemisk og narrativ teori, og er i stand til at bruge tænkningen i dit arbejder med familierne.
Gruppesupervisionerne er med afsæt i den systemisk / narrativ teori, dette for at sikre at teorien bliver implementeret og forankret hos alle medarbejdere i organisationen.
 
Arbejdsområder:
 • Rådgivende og i særdeleshed praktisk pædagogisk støtte for et antal børnefamilier, hvor der er behov for en særlig helhedsorienteret indsats i hjemmet.
 • Familierådgiverne skal gennem en langvarig, udviklingsorienteret og kompenserende indsats styrke hele familien, som alternativ til anbringelse.
 • Observation og beskrivelse af familier og deres relationer.
 • Overvåget og støttende samvær.
 • Skriftlig afrapportering målt i relation til § 140 handleplaner.
 • Deltage i tværfagligt samarbejde med øvrige medarbejdere i FamilieCentret, samarbejdspartnere, herunder Familieafdelingen
 • Indgå i FamilieCentrets øvrige arbejdsfunktioner i relation til faglige kompetencer.
Arbejdstiden er med afsæt i den specifikke indsats, hvoraf en stor del af arbejdet ligger i eftermiddagstimerne på hverdage. Aften og weekend arbejde er en fast del af arbejdstiden. Der kan forventes weekendarbejde ca. hver anden weekend. Helligdagsarbejde kan forekomme, dette er altid efter aftale med afdelingslederen,
 
Kvalifikationer:
 • Uddannet som pædagog, med erfaring indenfor familiearbejde.
 • At du kan lede dig selv inden for givne rammer og arbejde selvstændigt.
 • At du har lyst og kompetencer til at gå foran.
 • At du har øje for det faglige fællesskabs betydning.
 • At du kan formidle skriftligt og systematisk
 • At du har lyst til og kompetencer til, tværfagligt samarbejde, faglig dialog og udvikling.
 • At du er i besiddelse af selvindsigt og engagement.
 • At du er fysisk og psykisk robust, har humor og et positivt livssyn.
 • At du er empatisk og kan indgå i godt samarbejde, såvel internt som eksternt
 • At du kan arbejde fleksibelt og er i besiddelse af en god energi
 • At du har kørekort og mulighed for at bruge egen bil.
 Vi tilbyder:
 • Gode muligheder for relevant efteruddannelse
 • Gruppesupervision hver 5 gange årligt
 • Tværfaglige øvegrupper 5 gange årligt, hvor det faglige fokus er systemisk / Narrativt
 • Individuel supervision ved behov
 • Tværfaglighed
 • Et godt arbejdsmiljø, med stor tillid fra ledelsen
 • En arbejdsplads med stor fleksibilitet
 Der forventes afholdelse af samtaler, onsdag den 10.04.2019

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, med mulighed for
forhandling efter principperne om Ny Løn

Nærmere information om Center for Børn, Unge og Familier:
http://cbuf.svendborg.dk/
eller ved henvendelse til afdelingsleder Bitten Krogh tlf. 24837677
 
"HR-afdelingen indhenter straffeattest og børneattest på den ansøger, der bliver ansat.
Det er en forudsætning for ansættelsen, at attesterne er tilfredsstillende i forhold til
stillingen. Vurderingen foretages af Juridisk Afdeling i samarbejde med Børn og
Ungedirektøren"