Familierådgiver til Udvidet Indsats i Familiecentret, Center for Børn, Unge og Familier, Svendborg kommune

Vi søger en familierådgiver til vores ”Udvidet Indsats Team” i Svendborg kommune. Stillingen er på 37 timer om ugen.

Stillingen ønskes besat pr. 01.02.2020 eller hurtigst muligt.

Udvidet indsats team (UI) består af et team, hvor der er en koordinator og 6 familierådgivere, som varetager indsatser i familier, hvor der er behov for ekstra kompenserende støtte.
Opgaverne er forebyggende og støttende foranstaltninger, som primært foregår i familiernes hjem og med det formål at forebygge mere indgribende indsatser.
Personalegruppen er tværfagligt sammensat og der arbejdes med afsæt i Svendborg kommunes værdigrundlag, Børn og Unge politik samt visionen for læring og dannelse.
Alle medarbejdere i Center for Børn, Unge og Familier har gennemgået en systemisk / narrativ uddannelse, hvorfor det vil være en fordel, hvis du som minimum, har kendskab til den systemisk- og narrativ teori, og er i stand til at bruge tænkningen i dit arbejder med familierne.
 
Arbejdsområder:
 • Rådgivende- og i særdeleshed praktisk pædagogisk støtte for et antal børnefamilier, hvor der er behov for en særlig helhedsorienteret indsats i hjemmet.
 • Familierådgiverne skal gennem en langvarig-, udviklingsorienteret- og kompenserende indsats styrke hele familien, som alternativ til anbringelse.
 • Observation og beskrivelse af familier og deres relationer.
 • Overvåget- og støttet samvær.
 • Skriftlig dokumentation og beskrivelse i henhold til de kommunale handleplaner.
 • Deltage i tværfagligt samarbejde med øvrige medarbejdere i FamilieCentret og samarbejdspartnere - herunder Familieafdelingen.
 • Indgå i FamilieCentrets øvrige arbejdsfunktioner i relation til faglige kompetencer.
 
Arbejdstiden kan variere med udgangspunkt i de konkrete behov der er i indsatserne, men en stor del af arbejdet ligger i eftermiddagstimerne på hverdage.
Aften- og weekendarbejde er en fast del af arbejdstiden. Der kan forventes weekendarbejde ca. hver anden weekend. Ligeledes kan helligdagsarbejde forekomme, dette er altid efter aftale med afdelingslederen,
Kvalifikationer:
 • En socialfaglig uddannelse – gerne med erfaring indenfor udsatte børn og familier.
 • At du kan lede dig selv inden for givne rammer og arbejde selvstændigt.
 • At du har øje for det faglige fællesskabs betydning.
 • At du kan formidle tydeligt i både skrift- og tale.
 • At du har lyst til tværfagligt samarbejde, faglig dialog og udvikling.
 • At du er fysisk- og psykisk robust, har humor og et positivt livssyn.
 • At du er empatisk og kan indgå i godt samarbejde, såvel internt som eksternt.
 • At du kan arbejde fleksibelt og indstillet på, at vi løfter opgaverne sammen.
 • At du har kørekort og mulighed for at bruge egen bil.
   
Vi tilbyder:
 • Gode muligheder for relevant efteruddannelse
 • Gruppesupervision hver 5 gange årligt
 • Tværfaglige øvegrupper 5 gange årligt, hvor det faglige fokus er det systemisk-Narrative arbejde.
 • Individuel supervision ved behov.
 • Tværfagligt miljø, hvor det faglige fundament er i centrum
 • Et godt arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads med stor fleksibilitet
 
Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, med mulighed for
forhandling efter principperne om Ny Løn
Nærmere information om Center for Børn, Unge og Familier: http://cbuf.svendborg.dk/ eller ved henvendelse til afdelingsleder Natascha Devantier tlf. 40140755
 
"HR-afdelingen indhenter straffeattest og børneattest på den ansøger, der bliver ansat.
Det er en forudsætning for ansættelsen, at attesterne er tilfredsstillende i forhold til
stillingen. Vurderingen foretages af Juridisk Afdeling i samarbejde med Børn og Ungedirektøren"