Erfaren Økonomikonsulent til Familie, Børn og Unge i Svendborg Kommune

Erfaren Økonomikonsulent til Familie, Børn og Unge i Svendborg Kommune

Har du lyst til udfordrende og varierende økonomiopgaver i en central økonomifunktion? Er du serviceminded? Har du flair for tal og kan du omsætte dem til handling? Så har vi et spændende job.

Hvem er vi?
Vi er en central økonomiafdeling med ca. 30 medarbejdere, som er en del af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering, med i alt 3 afdelinger og godt 60 medarbejdere. Staben har til opgave at varetage kommunens overordnede og tværgående Økonomi-, IT-, Digitalisering- og Udbudsopgaver samt at servicere og rådgive kommunens fagområder.
Vi er en ambitiøs afdeling med højt til loftet og med stort fokus på de enkelte institutioner/afdelinger såvel som på den samlede koncern. Vi lægger vægt på et godt og uhøjtideligt arbejdsmiljø, med en fleksibel hverdag fyldt med spændende opgaver.
Vi bor på Rådhuset i Svendborg, som ligger centralt placeret i bymidten tæt på både motorvej og banegård. Svendborg er en mini metropol som har rigtig meget at byde på bl.a. en charmerende bymidte, masser af kulturelle tilbud og dejlig natur.

Arbejdsområde og opgaver
Området Familie, Børn og Unge er et spændende og komplekst område, hvor tingene nogle gange går stærkt og hvor der er mange bolde i luften samtidig. Området laver bl.a. myndighedssagsbehandling af børn og unge sager i Familieafdelingen. Det er kendetegnet ved mange enkeltstående bevillinger på personniveau, hvilket betyder hyppige ændringer i forbrugsmønstret og kalder på en tæt controlling og en detaljeret økonomiopfølgning.
Man har egne leverandører af indsatser og foranstaltninger i forhold til både forebyggelse og anbringelser. Herudover har området visitationen til specialundervisning for unge/voksne, hvor CSV- Sydfyn er egen leverandør på området. Ud over egne tilbud, anvendes der også en række eksterne tilbud.

De primære opgaver er:  
 • Kontaktperson for chefen for Familie, Børn og Unge og den underliggende organisation
 • Økonomisk rådgivning og sparring, herunder analyser og økonomifaglig vurdering i dagsordener til det politiske udvalg.
 • Budgetlægning, budgetopfølgning, controlling, regnskabsaflæggelse og diverse økonomiopgaver.
 • Deltagelse i projekt- og udviklingsopgaver.
 • Takstberegning for områdets institutioner, i henhold til regionens rammeaftale.
 • Opgørelse af refusion for særligt dyre enkeltsager, flygtninge og overførselsudgifter på handicapkompenserende ydelser.
Hvem er du?
Vi søger en dygtig kollega, der har drive og som har gode kommunikative evner og formår at samarbejde på tværs og på mange niveauer.
Vi er organiseret i teams, men det er vigtigt, at du er selvledende i dit arbejde og at du samtidig formår at tænke helheden ind i opgaveløsningen. Du skal desuden være i stand til at skabe gode professionelle relationer til fagområdet og indgå i et fagligt fællesskab, hvor opgaver og udfordringer bl.a. løses via sparring med øvrige kolleger.
Vi forventer at du som minimum har:
 • en samfundsvidenskabelig eller anden relevant kommunal uddannelse
 • erfaring med økonomistyring i en politisk styret organisation
 • kendskab til takstberegning og kapacitetsstyring, gerne indenfor det specialiserede børneområde
 • gode samarbejdsevner
 • et stort engagement og samtidig er robust og vedholdende
 • helikopterperspektiv og samtidig blik for detaljen
 • gode analytiske evner
 • evnen til at videreformidle vanskeligt stof på en forståelig måde
 • godt humør, masser af energi og en positiv livsindstilling
Hvad tilbyder vi?
Vi tilbyder en fleksibel arbejdsplads, hvor vi er optaget af hinanden og af at være gode kolleger. Din hverdag vil være præget at et stærkt økonomifagligt fællesskab bestående af engagerede og dygtige kolleger, med en uformel omgangstone og fokus på trivsel og godt humør.
Det er en spændende og udfordrende stilling med frihed under ansvar, mulighed for personlig udvikling og med stor indflydelse på opgaveløsningen. Kerneopgaven er at understøtte og påvirke kommunens fagområder så de kan løse deres kerneopgave – at levere velfærd der skaber værdi for borgerne.

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling på 37 timer om ugen, med fleksible arbejdstider (flekstid).
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til kvalifikationer og gældende overenskomst.
Arbejdsstedet er Svendborg Rådhus, Ramsherred 5, 5700 Svendborg
Ansættelse så hurtigt som muligt, senest pr. 1. oktober 2020.
Ansøgningsfristen er søndag den 16. august.
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 34 eller 35
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Karsten Effe Jespersen på telefon 23292301