Er du vores nye sygeplejerske kollega i Akut-funktionen.?


Spændende tilbud til Sygeplejerske i Projekt ”Akutplads i eget hjem” i Svendborg Kommune, - et udviklingsprojekt.

Akutsygeplejerske på 28 - 32 timer ugentlig
Stillingen er med blandede vagter, primært dog dag/ aften, evt fast aften. Arbejde hver 2 eller 3. weekend.
Ansættelse i projektperioden fra snarest og foreløbig til 31/8 2020, med mulighed for forlængelse til slutningen af 2020.

Vi har de sidste 3 år arbejdet med udvikling af vores akutteam. Dels har vi været del af GERI-kuffert projektet, dels har Svendborg Kommune fået knap 10 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til at udvikle akutfunktionen til også at kunne tilbyde borgere en ”Akutplads i eget hjem”, hvor vi arbejder med at forebygge unødige indlæggelser og genindlæggelser på sygehuset og i stedet tilbyde en intensiv fokuseret indsats i op til 3 døgn i borgerens eget hjem.
Pilotperioden er startet 1/3 -  2019 og varer frem til 31/12 2019. Projektet er i øjeblikket midt i en stop op evaluering og evt. justering, mhp. et koncept, som skal afprøves i 2020.

Akut funktionen er døgnbemandet af et team på 14 akutsygeplejersker og 6 akut Social og sundhedsassistenter.  Funktionen dækker hele Svendborg Kommune incl. plejecentre

Formålet med akutteamet:
 • At skabe et bredt tilbud til syge borgere i eget hjem, via et team med særlige kompetencer, der kan træde til i de mere komplekse og akutte situationer.
 • Fokus på udskrevne borgere, hvor der ses et mønster med hyppige genindlæggelser, herunder forebyggelse af unødvendige indlæggelser.
 • Give faglig sparring til sundhedspersonalet i Hjemmeplejen og på Plejecentrene.
 • Kunne indtage en konsulent funktion i forhold til at introducere nye sygeplejefaglige opgaver i den almindelige hjemmesygepleje. Eksempelvis undervisning, sidemandsoplæring og praksislæring.
 • At vejlede i procedurer til løsning af opgaver indenfor sygeplejen.
 • At være fleksibel på tid og opgavetyper indenfor sygeplejen.
 • At varetage forskellige instrumentelle opgaver i hjemmet, f.eks. iv medicin / væsker, inhalations- behandling, mv
Vi forventer:
 • At du har minimum 4 års erfaring som sygeplejerske
 • At du har viden om og erfaring med akutte problemstillinger samt akutte sygdomme og forløb.
 • At du kan udvikle og iværksætte forebyggende sygepleje
 • At du har spidskompetencer indenfor kronikerområdet.
 • At du kan kommunikere tydeligt og anerkendende.
 • At du kan samarbejde tværfagligt og være kreativ i forhold til løsning af komplekse sygeplejesituationer hos borgeren.
 • At du kan dokumentere og vejlede på skrift.
 • At du brænder for at medvirke til udvikling af kompetencer hos tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Kørekort er et krav.
Vi kan tilbyde:
 • En spændende arbejdsdag med selvstændigt ansvar og mange faglige udfordringer.
 • Sparring med sundhedsfaglige ansatte i Hjemmeplejen og på Plejecentrene
 • Rollen som koordinator og tovholder i særlig komplekse plejeforløb.
 • Tilknytning til team med høj faglighed og udvikling af sygeplejen som omdrejningspunkt.
 • Medindflydelse på arbejdsplanlægning
 • Mulighed for at præge fremtidens kommunale sygepleje i Svendborg Kommune

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst samt funktionstillæg på 27.800 kr.
(2006) niveau.

For stillinger i Social, Sundhed og beskæftigelse skal der afleveres en privat straffeattest ved ansættelse i stillingen. 

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Projektleder Inger Futtrup på 30174480 E-mail: Inger.futtrup.norgreen@svendborg.dk, Du kan få tilsendt projekt- og funktions beskrivelse.

Samtaler forventes afholdt 27/11