Er du vores nye social- og sundhedsassistentelev?

Svendborg Kommune søger 23 social- og sundhedsassistentelever til uddannelsen hold august 2021.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen varer op til 2 år, 9 måneder og 3 uger. Der gives afkortning hvis du er over 25 år, eller hvis du f.eks. har gennemført social- og sundhedshjælper uddannelsen.

Uddannelsen veksler mellem teori og praktik. Skoleperioderne foregår på Social- og sundheds skolen i Svendborg, og praktikperioderne i kommunens ældrepleje, på sygehuset og i psykiatrien.
 
Adgangskrav
 • Gennemført Grundforløb 2 på en SOSU skole efter august 2015
 • Har du en anden baggrund, skal du søge SOSU skolen om en kompetencevurdering
 • Er du i tvivl om du opfylder adgangskravene, skal du kontakte SOSU skolen
 • https://sosufyn.dk/kontakt/uddannelsesvejledning/
 
Forventninger til dig
 • At du har lyst og mod til at arbejde med pleje og omsorg til mennesker med dette behov.
 • At du er motiveret for at tage en uddannelse med fokus på højt fagligt niveau.
 • At du er undersøgende og reflekterende i dit uddannelsesforløb
 • At du gør en indsats for at lære såvel i skole som i praktik.
 • At du har lyst og mod til at indgå i samarbejde med andre.
 
Vi tilbyder
 • Et spændende uddannelsesforløb med variation i mange interessante opgaver
 • Individuel tilrettelagt uddannelsesplan
 • Evalueringer, samtaler og opfølgning under hele uddannelsen
 • I Svendborg Kommune bliver du en del af det fælles kollegialt samarbejde om at drage omsorg og pleje for borgere tilknyttet ældreplejen.
 • Vi arbejder ud fra værdierne: Helhed i opgaveløsningen, borgeren i centrum, læring og udvikling samt trivsel.
 
Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden udgør 37 timer pr uge. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA. Du får løn i hele uddannelsesperioden.

Er du over 25 år og har arbejdet inden for området i mindst 1 år og med mindst 24 timer gennemsnitlig pr. uge, indenfor de sidste 4 år, er du berettiget til voksenelevløn og kan søge dette.
Ansættelse med mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes 50 %.

Søger du om voksenelevløn skal du udfylde et ansøgningsskema som skal bekræftes ved underskrift af din arbejdsgiver. Ansøgningsskemaet kan udleveres ved en eventuel ansættelsessamtale. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt kort efter ansøgningsfristen.

Er uddannelsen noget for dig, så send din ansøgning ved at klikke på ”send ansøgning”.

OBS hav alle dokumenter klar (eksamensbeviser, udtalelser, anbefalinger, ansøgning om voksenelevløn) til at uploade i ansøgningen.

Yderligere oplysninger
Kontakt kontorassistent Christina Helena Mortensen på tlf.: 21 83 00 19 eller uddannelseskonsulent Inge Kryger Sørensen, Tlf.: 62 23 39 85.