En af vores pædagoger har valgt nye veje, så derfor søger Sundbyøster Poppellunden 1 pædagog 35 timer fra d. 01.04.21 til børnehaven.

En af vores pædagoger har valgt nye veje, så derfor søger Sundbyøster Poppellunden 1 pædagog 35 timer fra d. 01.04.21 til børnehaven.

Poppellunden er en integreret institution, som en del af dagtilbudsområdet Sundbyøster. I Poppellunden har vi 14 vuggestuebørn og 40 - 44 børnehavebørn. Vi tilrettelægger vores pædagogik efter børnegruppens behov og sammensætning. Vi arbejder bevidst med, at støtte børnenes tro på egne evner, ved at inddrage dem i hverdagssituationer og stille krav inden for nærmeste udviklings zone. Vi støtter børnene i at forstå egne følelser, behov og tanker om sig selv og andre. Vores tilgang er faglig mentaliserende, empatisk, nysgerrig, autentisk, anerkende og nærværende. Vi lægger vægt på at se barnets intentioner, at alle børnene bliver set, hørt og forstået som dem de er, samt at alle børn er en del af et fællesskab. Vi arbejder med en struktureret tilrettelagt hverdag. Neuroaffektiv udviklingspædagogik er den røde tråd i vores tilgang.
Personalegruppen er faglig, dynamisk og engageret med mod og lyst til, at afprøve nye ideer.
 
Dagtilbud Sundbyøster består af 6 børnehuse. Børnehusene er beliggende i Svendborg by og østre bydel. Vi arbejder ud fra Svendborg kommunes vision, mission og fælles arbejdsgrundlag, og den styrkede pædagogiske læreplan, der tager udgangspunkt i en anerkende og inkluderende tilgang til børn. På Sundbyoster.Aula.dk kan du læse mere om Poppellunden.
 
Vi søger pædagoger, der kan se sig selv i følgende:
 • Brænder for at være sammen med børn og se det enkelte barns behov.
 • Har en høj faglighed – som du kan gå foran med i forhold til studerende o.a…
 • Udviser empati – kan mentaliserer – glæde - engagement og er en nærværende voksen.
 • Du kan planlægge, udføre og evaluere inkluderende læringsmiljøer, som er tilrettelagt ud fra børnegruppens og det enkelte barns behov.
 • Du kan arbejde struktureret, målrettet og selvstændigt - med øje for det fælles.
 • Du er initiativrig, handler og justerer din pædagogiske praksis efter det, der er behov for og samtidig er du rammesættende.
 • Kan give følgeskab - være medskaber og udøve selvledelse…
 • Kan lide at lege og vi kan finde dig aktiv deltagende på gulvet.
 • Kan lide musik og spiller måske et instrument. Holder af udeliv og de muligheder der er i det. Er en ørn til IPad, PC mm.
 • Er imødekommende, respektfuld og anerkende overfor forældre, kollegaer og vores tværfaglige samarbejdspartnere og andre der kommer i huset.
 • Kan beskrive og begrunde pædagogisk praksis både mundtligt og skriftligt.
 • Kan udarbejde handleplaner og arbejde ud fra dem.
 • Du er bekendt med nyere pædagogisk teori og holder dig løbende fagligt opdateret.
 • Er nysgerrig og refleksiv i forhold til udvikling af egen og andres praksis.
 • Har en positiv og humoristisk tilgang til hverdagens små finurligheder.

Arbejdstiden er indenfor tidsrummet 6.30 – 16.30. Herudover skal du kunne deltage i aftenmøder i børnehuset og øvrige fælles møder i området og kommunen.

Hvis du vil vide mere om børnehuset og den ledige stilling, er du velkommen til at kontakte den pædagogiske teamleder.
 • Marianne Nielsen til 24990052
Ansøgningsfrist d. 08.03.21. Samtaler forventes afholdt d. 12.03.21

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med BUPL. HR indhenter straffe- og børneattest på den ansøger, som bliver ansat. Det er en forudsætning for ansættelsen, at begge attester er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af juridisk afdeling i samarbejde med direktøren for Børn og Unge.