Børn, Unge, Kultur og Fritid - flere afdelinger

Børn, Unge, Kultur og Fritid kan tilbyde dig en alsidig administrativ uddannelse i et spændende og uhøjtideligt miljø, hvor du som elev kan være med til at præge arbejdsdagens indhold og opgaver.

I din elevtid vil du blive en del af flere afdelinger, bl.a.

 • Skoleafdelingen
 • Familieafdelingen

I alle afdelingerne vil du få faste administrative opgaver som bl.a.:

 • Telefonbetjening
 • ​Post
 • Indberetning af fravær
 • Økonomi i form af; betaling af fakturaer, opkrævninger mm.
 • Sekretæropgaver i form af; referater, journalisering, skrive breve mm.
 • Indkøb af kontorartikler m.v.
 • Borgerkontakt

Udover de faste opgaver kan følgende administrative opgaver være en del af din elevtid i de forskellige afdelinger:

 • Indblik i kommunens organisation og administrative systemer
 • ​Elevadministration/-registrering
 • Kontakt med elever, forældre og ansatte
 • ​Indsigt i den kommunale verden fra en decentral institution.

Derudover vil der komme opgaver og projekter ud fra, hvad der rører sig i de forskellige afdelinger på de givne tidspunkter.

Du skal være serviceminded, have godt humør, være en del af arbejdspladsen og kulturen, og have lyst til at være et sted hvor der sker forandringer.

 

Udtalelse fra elev:

Mit navn er Julie Schrøder Hansen, jeg er 24 år, og startede som kontorelev i Børn, Unge, Kultur og Fritid, i Svendborg Kommune den 1. september 2018.

Jeg startede elevtiden ud i Skoleafdelingen, fortsatte dernæst på Tåsingeskolen, og sidder nu i Familieafdelingen, hvor jeg færdiggør min elevtid den 31. august 2020.

For mig har det givet god mening at rykke rundt i flere afdelinger. Jeg har fået en bred forståelse for Børn og Unge i Svendborg Kommune, og føler også at jeg har fået flere kompetencer med mig, end hvis jeg kun sad i én afdeling i løbet af de to år.

Af opgaver i Børn, Unge, Kultur og Fritid, kan jeg nævne: fordeling af post, økonomi, telefon- og borgerbetjening, referatskrivning, indkøb af materialer, journalisering i Acadre og DUBU, diverse ad-hoc opgaver mm.

Jeg sagde ja tak til muligheden for at tage to måneder af praktikken i Wales. Jeg tog afsted sammen med fem kontorelever fra andre kommuner. Det var to meget oplevelsesrige måneder, som gav noget ekstra til min elevtid.

At være kontorelev i Svendborg Kommune er en lærerig og spændende proces, hvor rare og støttende mennesker er medvirkende til, at jeg står stærkt og selvsikkert efter endt elevtid. Det er utroligt rart at arbejde et sted, hvor jeg reelt ikke føler mig som ”eleven”, og hvor der er en interesse i, at jeg får den bedst mulige elevtid overhovedet.

Jeg har og vil varmt anbefale alle interesserede, at søge elevpladsen i Børn, Unge, Kultur og Fritid i Svendborg Kommune.