DSA-konsulent til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Svendborg

I maj måned vedtog byrådet i Svendborg Kommune en reorganisering af Dansk som andetsprogs (DSA)-området, så det fremover vil være forankret i PPR Svendborg. Derfor opslås der en nyoprettet stilling, som skal være med til at styrke en ensartet, tværfaglig og helhedsorienteret tilgang til DSA-opgaven i Svendborg Kommune.

Som DSA-konsulent bliver dine primære arbejdsopgaver at sikre, at de flersprogede elever modtager undervisning i dansk som andetsprog, der modsvarer den enkelte elevs behov og forudsætninger. Opgaverne består bl.a. i at screene de nyankomne elevers ressourcer, forudsætninger og behov for basis-  eller supplerende undervisning, afholde opstartssamtaler og møder, gennemføre og understøtte basisundervisningen for nyankomne elever fra 0. til 10. klasse i tæt samarbejde med den lokale DSA-vejleder, klassens lærere og pædagoger og Interkulturelt team. Endvidere skal du være i stand til at understøtte kompetenceudvikling af ledere, DSA-vejledere, lærere og pædagoger på distriktsskolerne med fokus på samskabelse og co-teaching, ligesom du skal styrke et systematisk forældresamarbejde samt hjælpe med ledelse af DSA-netværket i samarbejde med Interkulturelt team.
Det forventes, at du som DSA-konsulent kan bidrage med at tænke kreativt og praksisnært, når der skal planlægges konkrete DSA indsatser for de enkelte elever og aktuelle elevgruppe ude på skolerne.
I Svendborg Kommune arbejder vi med mangfoldige læringsmiljøer. Det er udtryk for, at vi tror på, det har stor værdi og afgørende indflydelse på børns og unges liv og livskvalitet, at de så vidt mulig forbliver i den lokale folkeskole. Det vil sige, at vi har fokus på at udvikle læringsmiljøer, der afspejler børns forskellige behov og tilgange til læring. Vi ser DSA- arbejdet som et naturligt og vigtigt element i dette arbejde.
 
Som vores nye medarbejder matcher du gerne flere af følgende kompetencer og kvalifikationer:
 • Viden om og erfaring med pædagogisk rådgivning og undervisning inden for dansk som andetsprog samt et skarpt blik på mangfoldighed og praksisnær udvikling i og på tværs af sammenhænge
 • Har kendskab eller erfaring med rådgivning til professionelle omkring dansk som andetsprog, herunder arbejde med kompetenceudvikling af pædagoger, lærere og ledere
 • Erfaring med sparring til personale omkring dansk som andetsprog, co-teaching, forældresamarbejde, samt mod på aktiv deltagelse i disse sammenhænge
 • En teamplayer-indstilling med interesse for at indgå i et tæt samarbejde og udviklingsarbejde med øvrige pædagogiske konsulenter og logopæder, andet tværfagligt personale på PPR og med eksterne samarbejdspartnere, herunder også formidlingsopgaver
 • Læreruddannelse, Cand.mag i Audiologopædi eller anden relevant uddannelse og efteruddannelse, herunder bl.a. diplomuddannelsen på UCL eller VIA og gerne tilvalgsfag i Dansk som andetsprog eller bilingualisme
 • Evnen til og evt. erfaring med praksisnær organisering af forskellige typer af sprogstøtteindsatser
 • Besidder stærke samarbejds- og brobygningsevner
 • Har gode kommunikative færdigheder såvel mundtligt som skriftligt
   
  PPR Svendborg er en stabil, dynamisk og selvstændig organisation i en udviklingsorienteret Skole og Uddannelsesafdeling. PPR betjener Svendborg og Ærø kommuner i et nært samarbejde med alle øvrige faggrupper på børne- og ungeområdet. PPR Svendborg betjener både skoler og dagtilbud, almen og specialområdet, og består af 45 dygtige, engagerede og samarbejdsvillige personer. Vi tilbyder:
 • En dedikeret arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø i en selvstændig og stabil PPR-organisation, som udvikler sig løbende
 • At du bliver en del af et kommunalt DSA-team bestående af tre interne konsulenter samt eksterne samarbejdspartnere
 • God mulighed for faglig sparring, da DSA-teamet organiseres i talehøreafdelingen i PPR, der består af otte logopæder med en bred vifte af kompetencer inden for både det tale-sproglige og auditive fagområde
 • Et godt arbejdsklima og et udviklingsorienteret miljø samt tid til at fastholde og udvikle dette
 • Et kollektivt højt ambitionsniveau med mulighed for udvikling i stabile rammer
 • Et ledelsesteam, der har fokus på at skabe gode rammer og arbejdsvilkår for den enkelte medarbejder
   
  Ansættelsesvilkår
  Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr uge. Løn og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst. Tiltrædelse er den 01.10. 2020.
  Arbejdsstedet er PPR Svendborg, Centrumpladsen 7, 5700 Svendborg.
  Der indhentes straffe- og børneattest.
   
  Ansøgningsfristen er den 04.08. 2020.
  Samtaler forventes afholdt den 19.8. 2020.
   
  Yderligere information
  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte PPR-chef Hans Jørn Søberg på telefon 30 17 65 24 eller
  Leder for logopæd og DSA-området Dina Rosenkjær på telefon 30 10 71 43. 
  Læs mere om organisationen på www.pprsvendborg.dk