Dagplejen i Svendborg Kommune søger dagplejere til Tåsingeskolens Skoledistrikt og til Thurø Skoledistrikt

Dagplejen i Svendborg Kommune søger dagplejere til Tåsingeskolens Skoledistrikt og til Thurø Skoledistrikt

Som dagplejer arbejder du primært i eget hjem. Det er en forudsætning for ansættelsen, at hjemmet kan godkendes til dagplejehjem for 4-5 børn.
Som dagplejer er du omfattet af Dagtilbudslovens bestemmelser vedr. pædagogiske læreplaner samt dagtilbudsområdets ”Mission og fælles referenceramme” og ”Faglighedsblomsten”.
 
Inden du modtager børn i dagplejehjemmet, vil du gennemgå et introduktionsforløb, hvor du vil blive sat ind i rammerne for dagplejearbejdet.
Du bliver en del af dagplejegrupperne i det pågældende område og vil blandt andet indgå i arbejdet i halvdags-/ og heldagslegestuer.  Legestuen anvendes til fælles pædagogiske aktiviteter samt sparring med  de andre dagplejere samt den pædagogiske teamleder.
Vi forventer at du:
  • er engageret, aktiv og brænder for vores fag, samt har lyst til at videreuddanne dig indenfor det pædagogiske felt
  • kan arbejde selvstændigt i eget hjem og er i stand til at udvise initiativ, ansvarlighed og tydelighed
  • i samarbejde med kollegaer, pædagogisk teamleder og forældre understøtter barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse
  • kan skabe betydningsfulde relationer til både børn og voksne
  • kan skabe inspirerende og udviklende læringsmiljøer i både det lille og nære samt det større fællesskab
  • er en betydningsfuld rollemodel, der udstråler vitalitet og kan justere dig samt være aktivt deltagende i børnehøjde
  • er nysgerrig og åben overfor egen og andres praksis – sparring er en vigtig del af dagplejen
  • kan mestre IT på brugerniveau
  • kan tilbyde et røgfrit miljø
Du er velkommen til at kontakte pædagogisk teamleder Britta Napier tlf. 2488 6372 eller pædagogisk teamleder Gitte Waters tlf. 5129 1068 .  Du kan læse yderligere her om Dagplejen.

Vi forventer at holde samtaler mandag den 25.02.2019.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med FOA og KL.
HR-afdelingen indhenter straffeattest og børneattest på ansøger, dennes ægtefælde samt hjemmeboende børn over 15 år. Det er en forudsætning for ansættelsen, at straffeattest og børneattest er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af Juridisk Kontor i samarbejde med Børn og Unge-direktøren.