Da vi har 2 gravide kollegaer søger Sygepleje Vest nye kollegaer

Er du uddannet sygeplejerske og vil du være en del af en spændende udvikling inden for primærsygeplejen og ser du dig selv som udekørende sygeplejerske har du chancen fra 1. april 2021 til 31/9-22. Da vi i Hjemmepleje Vest, Sektion Sygepleje søger 2 kollegaer i barselsvikariater. Begge stillinger er kombinationsstillinger med dag og nat.

Stillingerne er på 32 timer/ugentligt, med weekendvagt hver 4. weekend og 2 nattevagter hver 4. uge.
 
Vi er en blanding af nye og erfarne sygeplejersker, der vægter høj faglighed i arbejdet, men samtidig har stor fokus på vores trivsel.
Som primærsygeplejerske deltager du i den samlede opgaveløsning med særlig fokus på varetagelse af planlagte, akutte og komplekse sygeplejeopgaver.
Vi har fokus på borgeren og arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang og vi arbejder målrettet på at undgå unødige indlæggelser.


I nattevagt er du en del af et team bestående af sygeplejersker, 2 social- og sundhedsassistenter og 2-4 social- og sundhedshjælpere afhængig af opgavemængden. Nattevagtholdet dækker hele Svendborg kommune.
 
Vi tilbyder:
- En arbejdsplads med erfarne og engagerede kollegaer
- Introduktionsperiode med mentor tilknyttet
- Faglig refleksion og sparring med kollegaer
- Et arbejde med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
- Mulighed for at du kan medvirke til udvikling af sygeplejeopgaverne over hele døgnet
- En arbejdsplads, der vægter trivsel højt


 
Vi ønsker en kollega:
- Der kan arbejde selvstændigt og tværfagligt
- Der er fleksibel ift. arbejdsopgaver - mængde og tyngde
- Der kan skabe overblik og aktivt medvirke til fordeling af opgaver
- Der kan lide udfordringer i hverdagen
- Der kan være sparringspartner til kollegaer, både i egen faggruppe og andre faggrupper
- Der ser muligheder i det tætte samarbejde med borgere, pårørende og andre faggrupper
- Der tager medansvar for kvaliteten i sygeplejen i samarbejde med hjemmehjælp og sektionsleder
- Der bidrager til det gode arbejdsmiljø
- Der har kørekort
Desuden vil det være en fordel, hvis du har nogle års erfaring som primærsygeplejerske.Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst samt funktionsløn for nattevagt.
 
Ansøgningsfrist d. 1. februar 2021.
Samtaler forventes afholdt i uge 6.
 
For yderligere information er du velkommen til at kontakte sektionsleder Karina Pedersen på tlf. 6223 4416.
 
For stillinger i direktørområdet Social- og Sundhed skal der forevises en privat straffeattest ved ansættelse i stillingen.