Centerleder til Center for Børn, Unge og Familier, Svendborg Kommune

Centerleder til Center for Børn, Unge og Familier, Svendborg Kommune

 
Vil du stå i spidsen for et center, der sammen med privat og professionelt netværk, arbejder tæt sammen med familien, om de bedste løsninger for børnene?
 
Direktørområdet for Børn og Unge, Kultur og Fritid søger centerleder til Center for Børn, Unge og Familier i Svendborg Kommune. Centeret er organiseret under Afdelingen Familie og Uddannelse.
 
Som centerleder får du ansvaret for afdelingens rådgivningstilbud samt dag- og døgnforanstaltninger iht. Servicelovens §§ 11.3 og 52. Se endvidere en uddybning af de enkelte tilbud på https://cbuf.svendborg.dk/
 
Organiseringen i Familie og Uddannelse understøtter et smidigt og fleksibelt samarbejde, mellem myndighed og udfører, til gavn for børn, unge og familier i Svendborg Kommune.
 
Som leder får du ansvar for:
 
 • At understøtte og i endnu højere grad udvikle det tætte samarbejde, som har høj bevågenhed mellem Familieafdelingen og Center for Børn, Unge og Familier
 • At udvikle og tilpasse centerets ydelser i overensstemmelse med efterspørgslen og Svendborg Kommunes serviceniveau
 • At sikre samarbejdet om opgaveløsninger på tværs af direktørområdet Børn og Unge samt øvrige direktørområder, og med eksterne samarbejdspartnere.
 • At lægge strategi for udmøntning af lovgivning, lokalpolitiske beslutninger samt bidrage til den samlede strategiske udvikling i Familie og Uddannelse, som i endnu højere grad vil sætte spot på det forebyggende arbejde, herunder alternativ til anbringelser.
 • Faglig drift og udvikling af centerets tilbud
 
Centeret står overfor organisatoriske forandringer, men aktuelt vil du få direkte personaleansvar for 4 afdelingsledere og 3 administrative medarbejdere.
Centeret har 100 ansatte medarbejdere, repræsenteret ved flere faggrupper, (pædagoger, pædagogmedhjælpere, psykologer, sundhedsplejersker, socialrådgivere, HK’ere)
 
Vi søger en leder der:
 
 • Har erfaring med ledelse, gerne ledelse gennem ledere
 • Sikrer optimal ressourceudnyttelse og balanceret økonomi
 • Tager initiativ til og udmønter nødvendige forandringer der kan sikre centerets tilpasning til efterspørgsel og serviceniveau
 • Sætter de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige rammer på dagsordenen, og skaber klarhed over, praksis i de enkelte afdelinger samt på tværs af afdelingerne
 • Kan og vil understøtte den systemisk/narrative tilgang, som er organisationens faglige fundament
 • Skaber forudsætninger og tiltag for målrettet kompetenceudvikling i medarbejdergruppen
 • Har kendskab og erfaring med servicelovens bestemmelser på det specialiserede børn og unge område.
 • Kan agere professionelt i en politisk styret organisation
 
Som leder skal du:
 
 • Kunne agere strategisk og taktisk i en politisk styret organisation
 • Have socialfaglig baggrund
 • Være ambassadør for centerets væsentlige bidrag, i støtten til børn og familier med særlige behov
 • Udvise respekt og lydhørhed gennem en dialogbaseret ledelsesstil
 • Være fleksibel og forandringsparat og udvise handlekraft i forandringsprocesser
 • Være visionær i opgaveløsningen
 • Kunne motivere medarbejdere og ledere
 • Kunne balancere empati og ledelsesmæssig handlekraft i den daglige ledelse
 • Fremstå professionelt og rodfæstet under pres
 • Kunne kommunikere meningsfuldt og respektfuldt internt og eksternt
 • Have driftsmæssig og økonomisk tæft
Vi er stolte af vores center, som udvikler, fastholder og rekrutterer kvalificerede medarbejdere. Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
 
Læs mere om Svendborg Kommune på hjemmesiden: www.svendborg.dk
 
Løn efter gældende overenskomster.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved chef for Familie og Uddannelse,
Sigrid Andersen, tlf. 29215539
 
Ansøgningsfristen er søndag den 29. september 2019. Der forventes afholdelse af samtaler, tirsdag den 8. og torsdag den 10. oktober.  
 
Ved ansættelse i denne stilling, vil der blive indhentet privat straffeattest samt børneattest