Botilbudet Skovsbovej søger efter en afdelingssygeplejerske

Genopslag - Botilbudet Skovsbovej søger efter en afdelingssygeplejerske
 
Har du lyst til ledelse på et kommunalt botilbud med erfarne og dedikerede medarbejdere? Brænder du for det socialpsykiatriske område? Og er den rehabiliterende arbejdsform og et godt arbejdsmiljø dit kompas? Så kan du blive vores kommende afdelingssygeplejerske!
 
Om Skovsbovej
Botilbudet Skovsbovej er et socialpsykiatrisk botilbud som henvender sig til voksne sindslidende. Målgruppen er voksne over 18 år, der som følge af psykosociale udfordringer og funktionsnedsættelser har brug for støtte, og en specialiseret indsats hele døgnet.
 
Skovsbovej har 38 lejligheder, 60 social- og sundhedsfaglige, samt administrative og serviceorienterede medarbejdere.
 
Stedets faglighed og indsatser tager afsæt i den rehabiliterende arbejdsform, hvor teamet støtter beboeren i at arbejde hen imod et meningsfyldt og selvstændigt liv.
Støtten med et rehabiliterende udgangspunkt har til formål at træne, udvikle og vedligeholde færdigheder.
Formålet er at yde støtte til at leve et liv i egen bolig i trygge omgivelser. Der tilbydes individuel støtte, samt mulighed for socialt samvær såvel på bostedet, som i samfundet.
 
Skovsbovej bestræber sig på at være en god og attraktiv arbejdsplads, med et stærkt fokus på et trygt og sikkert arbejdsmiljø for alle. Vi anser humor som en vigtig del af hverdagen.
Medarbejdergruppen er sammensat af forskellige faggrupper, som med afsæt i deres monofaglighed arbejder ind i tværfagligheden - med et altid højt og individualiseret beboerfokus.
Samspillet imellem medarbejderne er kendetegnet ved ansvarlighed, og kreativitet. Løsninger findes i et tæt teamsamarbejde.
 
Skovbovejs vil gerne være kendetegnet ved: 
 
 • at vi er trædesten i borgerens liv til mestring og selvstændighed.
 • at vi arbejder fagligt og økonomisk ansvarligt i forhold til løsningen af samfundets velfærdsopgaver
 • at vi er en attraktiv partner i et ambitiøst samarbejde med kommunerne samt andre samarbejdspartner
 
 
Om Socialafdelingen, Botilbud
Skovsbovej er en del af ’Socialafdelingen Botilbud’, som har voksne med støttebehov i enten botilbud eller støttecentre som målgruppe. Socialafdelingen blev reorganiseret i 2016 og gik fra målgruppeopdeling til opgaveopdeling. Det vil sige, at Botilbudsområdet inkluderer både tilbud til borgere indenfor handicap- og socialpsykiatriområdet. Botilbud har 300 medarbejdere og yder støtte til over 260 borgere. Det er inddelt i seks ledelsesområder med hver deres afdelingsleder. I Socialafdelingen har vi en fælles rehabiliteringsstrategi, ’Fælles Afsæt’, der er vores fælles pejlemærke. Implementering af strategien i praksis er et betydeligt fokusområde, og det bliver du også en aktør i.
 
Botilbuds kerneopgave:
At borgere med et specialiseret støttebehov oplever at have et godt hjem
med et værdifuldt og meningsfuldt hverdagsliv

 
 
Dine opgaver
Du vil referere til bostedets afdelingsleder. Du vil dagligt samarbejde og assistere lederen i bostedets mange organisatoriske opgaver og beslutninger. .
 
Du vil i samarbejdet også være i tæt kontakt med både øvrige samarbejdspartnere og pårørende.
 
Du vil få ledelse af personaleteams, og du vil samarbejde tæt med Skovsbovejs koordinatorteam, som består af 3 koordinatorer og en vagtplansansvarlig.
 
Du vil ledelsesmæssigt få et særligt ansvar for de sundhedsfaglige opgaver, tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed og implementering af nye tiltag på det sundhedsfaglige område.
 
 
Vi tilbyder:
 
 • En arbejdsplads med afsæt i den systemiske og kognitive tænkning.
 • En tværfaglig arbejdsplads med stor viden og erfaring inden for psykiatrien.
 • En beboer- og personalegruppe, som ønsker en ærlig og personlig kontakt.
 • Et udviklende arbejdsmiljø, hvor du er med til at præge hverdagen og fremtiden.
 • En arbejdsplads, hvor vi har fokus på nytænkning og kompetenceudvikling.
 
 
Din profil
Vi forventer, at du:
 
 • Er uddannet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent.
 
 • Har praksiserfaring indenfor psykiatriområdet, enten som leder eller medarbejder, og gerne indenfor bostedsområdet
 • Har lyst til og gerne erfaring med ledelse, og mod på at bedrive personaleledelse af flere faggrupper
 
 • Har stærke kommunikative og relationelle kompetencer, tror på følgeskab via nysgerrighed og anerkendende ledelse
 • Handlekraftig, vedholdende og kan stå fast, også når der kommer modstand
 • Har viden og interesse i at arbejde med organisations- og systemforståelser i en politisk styret organisation
   
 • Har skriftlige og mundtlige formidlingsevner, på både borger- og personaleniveau
 
 • Har viden og erfaring med den rehabiliterende arbejdsform og lyst til at bidrage til implementering af Socialafdelings rehabiliteringsstrategi Fælles Afsæt
 • Har mod på at videreudvikle sammenhængskraft imellem socialpædagogikken og sundhedsfaglige indsatser
 • Har kørekort og kendskab til IT på brugerniveau.
 
 
 
 
 
 
Ansøgningsfrist 5/2-20
 
Samtale 1: 18/2-20
 
Samtale 2 27/2-20
 
Kontaktperson Jesper Dylsing tlf. 23435001
 
Løn- og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst.
Stillingens klassificering svarer til en årsløn på ca. 425.000. Herudover er der mulighed for forhandling af individuel kvalifikationsløn.
Straffeattest indhentes jf. Svendborg Kommunes regler for dette