Botilbud Ryttervej søger pædagog 32 timer om ugen

Botilbud Ryttervej søger pædagog 32 timer om ugen

Ryttervej er et botilbud for 40 voksne borgere med funktionsnedsættelse. De har forskellige handicap af såvel fysisk, psykisk som social karakter. Deres behov og kultur nødvendiggør stor rummelighed i forhold til normalitetsbegrebet, livsstil, normer og rutiner.
Ryttervej vil være det attraktive botilbud, hvor personalet og miljøet er kendetegnet ved en anerkendende tilgang til beboerne, pårørende og kolleger. Vi arbejder rehabiliterende, og med fokus på etik.
Vi ønsker en arbejdsplads, hvor udvikling og høj faglighed er det centrale, og hvor seriøsitet og humor går hånd i hånd. En arbejdsplads med en ånd, der er præget af viljen til at løfte i flok, engagement og arbejdsglæde.
Vi arbejder ud fra den lærende organisations principper. Der arbejdes teambaseret og tværfagligt, hvor personalekategorierne er pædagoger, social - og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeut, omsorgsmedhjælpere samt teknisk/administrativt personale.
Alle på Ryttervej arbejder ud fra en pædagogisk tilgang. Medarbejdere i de pædagogiske teams arbejder, trods forskellige uddannelser, med samme opgaver. Det betyder, at alle støtter beboerne med personlig hygiejne og andre dagligdags opgaver, men med forskelligt fagligt fokus.
Der må påregnes skiftende arbejdstider, herunder arbejde hver anden weekend og på helligdage.
Yderligere information om målgruppen og stedet findes på hjemmesiden.
Det vil være en forudsætning, at man har interesse for at arbejde med mennesker med multiple funktionsnedsættelser, der har et stort plejebehov. Erfaring med målgruppen vil være en fordel.
Vi vægter pædagogisk skriftlighed højt. Derfor vil man i forbindelse med ansættelsessamtaler få forberedelsestid til et skriftligt oplæg ud fra en case.
Kun uddannede pædagoger kommer i betragtning.
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, herunder aftale om ny løn.
Ved ansættelse i stillingen skal der afleveres en privat straffeattest.
Interesserede er velkommen til at komme til info-møde d. 13.02.19 kl. 15 på Ryttervej 51, 5700 Svendborg. Her vil vi fortælle om stedet og jobbet.