Boområde Øst søger en Social og Sundheds Assistent 37 timer

Boområde Øst søger en Social og Sundheds Assistent 37 timer / pr. uge pr. 01.02.21
 
Boområde Øst, er en del af Socialafdelingen Handicap I Svendborg Kommune.
 
Vi søger en Social og Sundheds Assistent i Bofælleskabet Søndergade, som ligger i Gudme. Stillingen er på 37 timer ugentligt i skiftende vagter, på alle hverdage og hv. 3 weekend. Du bliver en del af et område hvor der også er tilknyttet tre andre støttecentre.
 
I Søndergade bor der 18 borgere, som har hver deres lejlighed, i tilknytning til et fælles- rum med køkkenalrum og dagligstue. Borgerne er visiteret til tilbuddet ud fra funktionsniveau, de har forskellige behov og vanskeligheder som spænder vidt. Det kan være udfordringer med sociale samspil, udviklingshæmning, personlighedsforstyrrelser, autisme m.m. Fælles for dem alle er, en nedsat kognitiv funktionsevne, hvilket medfører et behov for guidning og vejledning til at håndtere et hverdagsliv. Flere af borgerne har sidestillet en somatisk sygdom som også giver begrænsninger for den enkelte i hverdagslivet. 
 
I Boområde Øst arbejder vi ud fra Socialafdelingens Rehabiliteringsstrategi Fælles Afsæt, KRAP og Neuropædagogisk tilgang.  
Borgere støttes i at opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.
Alt pædagogisk arbejde foregår i et samarbejde mellem borger og hjemmevejleder og de sundhedsfaglige/pædagogiske planer udarbejdes i et samspil. Der lægges vægt på en høj grad af inddragelse og medbestemmelse i tilbuddet.
 
Vi tilbyder ny kollega
 • En arbejdsplads med udvikling som grundvilkår
 • Mulighed for faglig udvikling
 • Tilbud om ekstern supervision
 • Høj grad af indflydelse på arbejdsindhold og nye tiltag
 • En uforudsigelig hverdag
 • Dejlige kollegaer
 • Skønne beboere med god humoristisk sans
 • Uhøjtideligt arbejdsmiljø
 
Krav til ny kollega:
 • Har en uddannelse som Social og Sundheds Assistent
 • Lyst og gåpåmod til at navigere i forandringer
 • Kendskab til at arbejde med de sundhedsfaglige arbejdsgange
 • Kan planlægge, tilrettelægge og dokumentere sundhedsfaglige arbejde i Nexus ud fra de nye karv fra patientsikkerheden og Fællesprog 3
 • Kan formidle nyt sundhedsfagligt stof til det pædagogiske personale.
 • Reflektere over egen faglig indsats
 • Er psykisk robust
 • Rummelig
 • Villig til at arbejde i skiftende arbejdstider
 
Ansøgningsfrist for ansøgninger er d. 20.01.21
Ved ansættelsessamtaler deltager TR – og to medarbejderrepræsentanter.
 
Løn og ansættelsesforhold er i følge overenskomst på området, desuden kræves fremvisning af ren straffeattest.
 
Er du blevet nysgerrig eller du har spørgsmål kan du kontakte afd. Leder i Boområde Øst.
 
Venlig hilsen
 
Lone Lund
Mobil: +4540631397
Email: lone.lund@svendborg.dk