Børnehaveklasseleder søges til Stokkebækskolen

Har du erfaring som eller ser du dig selv som børnehaveklasseleder, og er du i stand til at skabe et udviklende læringsmiljø for en flok forskellige børn i børnehaveklassen, så skal du læse videre.
 
Vi søger en pædagog/lærer som børnehaveklasseleder på Stokkebækskolen. Stillingen er en fast stilling, på fuld tid, og tiltrædelse sker pr. 1. februar 2020. 
 
Vi befinder os fysisk på tre matrikler, og børnehaveklasselederstillingen er på afdeling Hesselager:
 
Indskoling i et spor 0. – 3. klasse på afdeling Hesselager – 74 elever
Indskoling i et spor 0. – 3. klasse på afdeling Gudbjerg – 79 elever
4. – 9. klasse i to spor på afdeling Gudme – 314 elever
 
Vi skal i gang med at skabe mangfoldige læringsmiljøer på skolen, som betyder, at der skal skabes rammer, så alle børn trives og lærer.
 
Vi forventer, at du kan:
 1. skabe en tydelig og struktureret hverdag i børnehaveklassen for alle børn
 2. skabe gode læringsmiljøer, så børnene oplever sig som en del af et stærkt klassefællesskab
 3. gøre børnene fortrolige med skolens daglige struktur
 4. undervise med henblik på at nå målene for børnehaveklassen
 5. organisere undervisningen gennem leg
 6. indrette børnehaveklassen på en måde, så alle børn trives og lærer
 7. styrke børnenes lyst til at gå i skole
 8. foretage sprogvurdering og lade resultaterne indgå i elevplanen
 9. deltage på lige fod med det øvrige personale i skolens samarbejdsteams.
 10. gå i tæt dialog med forældre om barnets trivsel og udvikling
 11.  indgå i samarbejdet med alle i og omkring skolen til gavn for børnene  
Vi er en skole med en stærk samarbejdskultur og et udviklingsorienteret personale, og vi vægter forpligtende samarbejde meget højt, og vi forventer derfor, at du er i stand til at indgå i fagligt sparrende dialoger om opgaven på en måde, som styrker din praksis. Samtidig skal du kunne se fordelene ved at være på en lille overskuelig og tryg skoleenhed.
 
Vi er opmærksomme på overgange for børnene, og det vil være en fordel, hvis du er åben for at følge børnene i indskolingen.
 
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte skoleleder Astrid Birkbak på tlf. 6223 4801 eller viceskoleleder Ole Bay Jensen på tlf. 6223 4821, ligesom ansøgere opfordres til at besøge skolen.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i følge gældende overenskomst.
Ved stillingens besættelse vil der blive indhentet børne- og straffeattest