Bo- og Aflastningstilbuddet Tankefuld søger tilkaldevikarer.

Vi søger timelønnede medarbejdere - uden pædagogisk uddannelse.

Hvem er vi:
Vi er et Bo- og Aflastningstilbud, der ligger i Tankefuld. Der søges timelønnede vikarer uden en pædagogisk uddannelse til begge dele af husets tilbud.

Bodelen henvender sig som tilbud for 6 børn og unge med livslange, vidtgående, fysiske og psykiske handicap i alderen 3-18/25 år. Vi varetager barnets hele forsørgelse og yder specialiseret viden og indsats i forhold til børn med vidtgående handicap og multiple funktionsnedsættelser. For børnene gælder det, at alle har behov for hjælp og støtte til daglige pleje- og omsorgsmæssige funktioner og indsatsen er kendetegnet ved et udviklingsorienteret, anerkendende og nært miljø, hvor vi lægger særlig stor vægt på samarbejdet med forældre, skole og daginstitution.

Aflastningen er et tilbud med 8 faste pladser, der pt. har tilknyttet 23 hjemmeboende børn og unge med varige og betydelige nedsatte funktionsevner. Børnene og de unge frekventerer på skift tilbuddet af kortere eller længere varighed og der er fokus på at skabe en hverdag i hjemlige trygge rammer baseret på den enkeltes ressourcer, behov og interesser.

Vi søger timevikarer med en pædagogisk uddannelse, der:
 • Evner, at skabe trygge og udviklingsfremmende rammer omkring det enkelte barn og unge
 • Følger op på og er loyal overfor de planlagte pædagogiske samt praktiske indsatser
 • Kan arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med andre
 • Er fleksibel og kan arbejde på skiftende tider – morgen, aften, gerne nat samt i weekender
 • Er stabil og har mulighed for at arbejde i store dele af sommerferien - og derefter
Vi tilbyder:
 • Et arbejde inden for et specialiseret område med nogle dejlige børn og unge
 • Et spændende og alsidigt job
 • En personalegruppe med stort engagement og faglighed
 • Samarbejde med aktive og engagerede forældre
Det praktiske:
 • Samtaler vil blive afholdt løbende
 • Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst
 • HR afdelingen indhenter straffe- og børneattest på den ansøger, der bliver ansat. Det er en forudsætning for ansættelsen, at attesterne er tilfredsstillende ift. stillingen. Vurderingen foretages af juridisk afdeling i samarbejde med Børn og Unge direktøren
 • For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til afdelingsleder, Anette Nielsen på tlf.nr.: 2332 6227