Aftensygeplejerske søges til Hjemmepleje Vest

Aftensygeplejerske søges til Hjemmepleje Vest

Erfaren sygeplejerske søges i aftenvagt i Hjemmepleje Vest pr. 1. juli 2019.
I Svendborg Kommune arbejder vi målrettet med akutte og komplekse sygeplejeopgaver med fokus på borgeren. Vi har brug for dig, som en del af vores sygeplejersketeam.
Vi søger en sygeplejerske til fast aftenvagtsstilling på ca. 29.75 timer ugentligt med weekendvagt hver 2. uge, som kan lide alsidigheden i sygeplejen i borgers eget hjem.
 
Vi søger en kollega:
 • Gerne med minimum 2 års klinisk erfaring.
 • Relevant erfaring fra kliniske sygehusafdelinger og gerne den kommunale sygepleje.
 • Der kan observere og identificere ændrede sundhedstilstande hos borgeren samt medvirke til en målrettet tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats.
 • Der har viden og kompetencer til at udføre akut og proaktiv sygepleje med høj faglighed, professionalisme og varetagelse af de mest komplekse borgerforløb.
 • Kan arbejde selvstændigt, tværfagligt og være tovholder på komplekse forløb hos borgeren.
 • Der kan dokumentere sygeplejen på højt fagligt niveau.
 • Med gode kommunikative og pædagogiske kompetencer til læring og udvikling af sygeplejen.
 • Der er åben og aktiv i forhold til projekter og velfærdsteknologi.
 • Har kørekort.
Du kan forvente:
 • Introduktion og oplæring i sygeplejesektionen efter behov koblet til en mentor.
 • En arbejdsplads med sygeplejefaget i fokus og med mulighed for at præge udviklingen af fremtidens kommunale sygepleje.
 • At vi arbejder struktureret og målrettet med TOBS-vurdering.
 • En hverdag med fokus på læring og udvikling af sygeplejen sammen med mono- og tværfaglige samarbejdspartnere herunder akutfunktion.
 • En arbejdsdag med selvstændigt ansvar og mange faglige / komplekse udfordringer.
 • Kollegaer med stor faglighed, fællesskab og godt humør.
 • En arbejdsplads som vægter trivsel og et godt arbejdsmiljø.
 • Samarbejde omkring vagtplanlægning.
Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der gives funktionsløn for aftenvagt.
Nærmere oplysninger hos sektionsleder Helle Lund - Hjemmepleje Vest på telefon: 62234416 eller 24886999.
For stillinger i direktørområdet Social- Sundhed og Beskæftigelse skal der forevises privat straffeattest ved ansættelse i stillingen.