Afdelingsleder til Trafik og Infrastruktur, Svendborg Kommune

Er du sulten på en spændende stilling med et bredt opgavefelt, hvor du ikke selv er eksperten på alle områder? Kan du lede 20 medarbejdere forskelligt, så I sammen præsterer gode resultater for borgerne i Svendborg Kommune? Skaber du følgeskab gennem engagement, skarpe analytiske og kommunikative evner og tydelig opbakning? Er du nysgerrig på de opgavefelter du ikke kender, og lægger en stor arbejdsindsats i at opnå en forståelse for området? Motiveres du af at være i en afdeling med stort politisk fokus? Kan du sikre, at afdelingen servicerer det politiske udvalg med gode dagsordener? Hvis ja, så søg stillingen, og lad os se, om vi er det perfekte match.
 
Svendborg Kommune er i en rivende udvikling. Kommunen vokser, kulturen lever, og naturen er helt fantastisk. Din afdeling er på centrale områder Miljø og Tekniks repræsentant i denne udvikling.
 
Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) er en del af direktørområdet Miljø og Teknik i Svendborg Kommune. Vi er en værdibaseret organisation, som beskæftiger ca. 300 medarbejdere. Vi lægger vægt på ordentlighed, åbenhed i dialog, rettidig omhu samt ansvar og kompetence til den enkelte. Ledelsesgrundlaget for CETS kan ses her.

Center for Ejendomme og Teknisk Service består af 3 afdelinger. Vi søger en dedikeret afdelingsleder til Trafik og Infrastruktur.

Trafik og Infrastruktur omfatter 20 medarbejdere, der løser opgaver indenfor administration af lov om veje og parkering, drift af veje og grønne områder, anlægsprojekter, trafiksikkerhed, kollektiv trafik og kørselsordninger samt havneanlæg. Trafik og Infrastruktur spiller også en nøglerolle i planlægningen af Landsstævnet i Svendborg i 2022.

Du vil på flere centrale områder blive Svendborg Kommunes repræsentant i eksterne samarbejder. I ledergruppen fordeles disse spændende udviklingsopgaver. 

Du er formentlig faglig generalist med viden og erfaring inden for et eller flere af afdelingens områder. Vigtigst af alt, så er du sulten, ydmyg og intelligent.

Vi lægger vægt på, at du er i besiddelse af nedenstående kompetencer:

Dig i samspil:
 • Du evner at give sparring til medarbejderne i de komplekse sager.
 • Du er serviceminded og mestrer den åbne dialog med borgere, samarbejdspartnere, mm.
 • Du kan forstå og fortolke lovstof.
 • Du har mod og handlekraft og mestrer at navigere i en politisk styret organisation, gerne med erfaring fra stat, kommune eller lignende.
 • Du søger den pragmatiske løsning, efter at have vurderet de forskellige perspektiver på sagen.
Dig som menneske:
 • Du kan rumme forskelligheder, lytte, spørge ind og vise hensyn.
 • Du har en uformel omgangstone, og bidrager til et godt arbejdsmiljø.
 • Du kender dine egne begrænsninger og beder om hjælp.
 • Du understøtter ledelsesgrundlaget for CETS og bidrager konstruktivt i ledergruppen.
 • Du udviser tillid til andre og opnår følgeskab.
 • Du har stærke kommunikative evner både i skrift og tale.
 • Du har et digitalt mindset og økonomisk forståelse.
 • Du er struktureret og resultatorienteret og formår at skabe sikker drift og udvikling.
 • Du er handlekraftig og bakker op om beslutningerne taget i afdelingen.
Dig under pres:
 • Du er robust og kan bevare roen, overblikket og balancen i pressede situationer.
 • Du arbejder systematisk og målrettet på at sikre fremdriften i afdelingens opgaver.
 • Du giver og modtager kritik på en konstruktiv måde.
Din ledelse og din arbejdsform:
 • Du betragter helheder - giver ansvar og kompetence til medarbejderne, men er ikke selv bange for at ”gå ned i maskinrummet”.
 • Du ser og anvender afdelingens viden og erfaring bedst muligt, så medarbejderne er i konstant udvikling.
 • Du udfordrer fagligheder med henblik på at skabe endnu bedre løsninger sammen.
 • Du giver konstruktiv feedback, sparring og vejledning.
 • Du producerer kurs, koordinering og ejerskab for at opnå resultater.
 • Du opbygger og udvikler interne og eksterne relationer, for at afdelingen fastholder og udbygger sin position som en professionel enhed internt og eksternt.
 • Du understøtter de i forvejen klare strukturer og rammer i afdelingen, og har løbende øje for at udvikle disse.
 • Du har en god samarbejdskultur og formår at samle afdelingen.
Ud over ledelsesgrundlaget for CETS er der vedlagt en mere uddybende beskrivelse af alle de spændende opgavefelter, som afdelingen indeholder. Opgavefelter i Trafik og Infrastruktur kan ses her
For den rette kandidat er afdelingen en gave. Stor kompleksitet, dygtige kolleger, politisk fokus og servicering, støttefunktioner til økonomi og opgavestyring, 2 dygtige faglige koordinatorer, stigende anlægsbudget, en god ledergruppe, en kommune præget af et ”ikke hierarkisk” tankesæt, gode muligheder for kompetenceudvikling og uddannelse.    

Der afholdes 2 samtalerunder. Første samtalerunde forventes afholdt tirsdag den 16. marts 2021. Anden samtalerunde forventes afholdt torsdag den 25. marts 2021.

Vi anvender faglige cases, personprofil og kognitiv test i rekrutteringsforløbet.

Stillingen er til besættelse pr. 1. maj 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Lønrammen for stillingen er ca. 575.000,- kr. pr. år + pension.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte ejendomschef Peter Mouritsen på telefon 24 88 70 79.