Afdelingsleder til Behandlingscenter Svendborg - Voksenafdelingen

Afdelingsleder til Behandlingscenter Svendborg - Voksenafdelingen

Vil du være den ledelsesmæssige drivkraft i Svendborg Kommunes behandlingstilbud til voksne over 25 år med stofmisbrug? Så skal du læse mere her.

Vi har høje forventninger til den kommende leder af Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen. Du skal kunne en hel del, og være indstillet på fortsat at udvikle dig i jobbet – både fagligt og personligt. Vi er til for borgerne og tror på, at høj faglighed, klar retning, lydhørhed og at alle oplever sig velkomne er væsentlige forudsætninger for, at borgerne kan få gavn af Voksenafdelingens tilbud. Vi søger en leder, der både er rodfæstet og udviklingsorienteret, er kommunikativt stærk, insisterer på dialogen og har indsigt i de udfordringer, borgere med stofmisbrug har.

Som kommende afdelingsleder af Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen vægter vi, at du
 • Er grundfæstet i din ledelsespraksis
 • Har erfaring med ledelse af en tværfagligt sammensat medarbejdergruppe
 • Har stærke samarbejds- og relationelle kompetencer
 • Har erfaring med borgere med stofmisbrug og borgere der er i en socialt udsat situation
 • Er en tydelig, nærværende og åben leder
 • Kan sætte en retning og fastholde fokus i en hverdag med mange forskellige input
 • Vil arbejde med fortsat udvikling og nytænkning af måden opgaverne løses på sammen med medarbejdere og borgere
 • Bidrager aktivt og er en holdspiller i ledergruppen
 • Tænker ud over eget ledelsesområde og forpligter dig i det tværgående samarbejde
   
Voksenafdelingen
Voksenafdelingen tilbyder behandling for stofmisbrug til borgere over 25 år. Afdelingen er kendetegnet ved et højt fagligt niveau med fokus på fortsat udvikling og nytænkning af tilbuddet. Afdelingens medarbejdere er tværfagligt sammensat af pædagoger, sygeplejersker, SSA, socialrådgivere, psykolog, administrative medarbejdere samt læge.

Voksenafdelingen er en del af Socialafdelingen – Dagtilbud. Du bliver en del af ledergruppen på dagområdet i Socialafdelingen med 5 afdelingslederkollegaer og områdelederen. Sammen med kollegaerne på dagområdet indgår du i Socialafdelingens samlede ledergruppe.

Hovedopgaver
Som afdelingsleder har du følgende hovedopgaver
 • Ansvar for den faglige, økonomiske, personalemæssige og administrative drift af afdelingen
 • Sætte en tydelig retning for afdelingen indenfor de til enhver tid givne rammer
 • Lokalt at omsætte rehabilitering som grundlag for tilbuddet og i det tværgående samarbejde
 • Sikre den fortsatte udvikling af tilbuddet
 • Sikre dialog og brugerinddragelse i afdelingens praksis og fortsatte udvikling
 • Samarbejde tæt med andre tilbud til borgere med misbrug
 • Bidrage aktivt og konstruktivt til sammenhæng og den fælles opgaveløsning på tværs af Socialafdelingen, kommunen og i samarbejdet med andre sektorer
 
Personen
Vi søger en afdelingsleder, der har mod på det meste, men også forstår at begrænse sig selv og prioritere. Du søger dialogen, er nysgerrig på andres perspektiver og tør være undersøgende. Du må gerne være visionær, men du formår også at omsætte vision og strategi til handlinger i praksis. Vi forventer ikke, at du er ufejlbarlig, men derimod at du er i besiddelse af evnen til også at indrømme egne fejl. Du ser det som væsentligt for at lykkes, at du uddelegerer opgaver og ansvar til medarbejderne uden at miste følingen med, hvad der foregår i afdelingen.

Praktiske oplysninger
Ansøgningsfristen er d. 28.2. kl. 12.00.

Første samtalerunde vil foregå mandag d. 11.3. I forbindelse med første samtalerunde vil du også have en dialog med brugerrådet i Voksenafdelingen. Eventuel samtalerunde 2 vil foregå fredag d. 15.3.

Forventet startdato er d. 1. maj 2019.

Løn og ansættelse er efter gældende overenskomst og aftale om Ny løn. For stillinger i direktørområde Social og Sundhed skal der afleveres en privat straffeattest ved ansættelse i stillingen.

Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakt områdeleder Gert Müntzberg på tlf. 30175901. Jobbeskrivelse og personprofil rekvireres ved at skrive til gert.muntzberg@svendborg.dk.

Du kan søge mere viden på www.behandlingscenter.svendborg.dk