2 pædagoger på 30-34 timer pr. uge søges til Vesterlunden Kernehuset snarest muligt

2 pædagoger på 30-34 timer pr. uge søges til Vesterlunden Kernehuset snarest muligt

Vesterlunden Kernehuset søger 2 pædagoger på 30-34  timer pr. uge snarest muligt, hvis en stilling besættes internt, vil der være et ledigt barsels- og orlovsvikariat.
 
Stillingerne er pt i vuggestuen, men man skal kunne se sig selv arbejde i hele 0-6 års området.
 
Kernehuset er et af 6 børnehuse i dagtilbuddet Vesterlunden. Dagtilbuddet Vesterlunden består af 6 børnehuse med mellem 3 og 5 børnegrupper og har ca. 90 medarbejdere. Børnehusene er beliggende i Svendborgs vestre og nordre bydel. Dagtilbud i Svendborg arbejder efter Mission, Vision og fælles arbejdsgrundlag og Faglighedsblomsten. Se www.dagtilbudisvendborg.dk , hvor du også finder Vesterlundens pædagogiske læreplan. Her kan du også besøge Kernehusets hjemmeside.
 Vi har i ca.28 vuggestuebørn og  ca. 38 børnehavebørn. Kernehuset har 14  ansatte og vi har Frokostordning.
 
Som pædagog i Kernehuset skal du kunne tage lederskab og følgeskab i en pædagogisk praksis, der tager udgangspunkt i skabelsen af forskellige lærings- og legemiljøer for gruppen af børn og det enkelte barn. Du skal være medskaber af en hverdag, hvor alle børn gives mulighed for læring, trivsel, udvikling og dannelse.
Vi arbejder i et anerkendende miljø og lægger vægt på, at børnene bliver set, hørt og forstået som dem, de er.
Vi arbejder på hele tiden at udvikle vores praksis, så vi kan give alle børn det bedste fundament til at mestre livet. Til denne udvikling benytter vi bl.a. Program for Læringsledelse, som er data og forskningsbaseret; og FOKUS, som er et trivselsvurderingsredskab. Vi arbejder med Aktive børn og
skal til at arbejde med de nye Styrkede pædagogiske læreplaner.
 
Vi søger en pædagog, der kan se sig selv aktivt i ovenstående og i følgende:
 
- Brænder for at være sammen med børn og har høj grad af empati og relationskompetence
- Har gode kommunikative kompetencer
- Er faglig velfunderet i både teori og praksis og gerne vil lære mere
- Har idéer til og bruger ”Aktive børn” i hverdagen
- Udviser glæde, engagement og stort nærvær
- Er anerkendende og imødekommende
- Kan agere i en organisation, hvor fleksibilitet er en forudsætning
- Er god til at sikre en kontinuerlig og konstruktiv dialog med forældrene som aktive samarbejdspartnere
- Har en positiv og humoristisk tilgang til hverdagens små finurligheder
- Er nysgerrig og refleksiv i forhold til udvikling af egen og andres praksis – herunder de nye Styrkede pædagogiske læreplaner
- Kan arbejde struktureret og målrettet og har forståelse for betydningen af god organisering
 
Arbejdstiden er indenfor tidsrummet 6.15-16.30. Herudover skal du kunne deltage i aftenmøder i huset samt øvrige fælles møder.
 
Angiv venligst i ansøgningen, hvilke stillinger du er interesseret samt det/de ønskede timetal.
.
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med BUPL
 
Løn- og personalekontoret indhenter straffeattest og børneattest på den ansøger, som bliver ansat. Det er en forudsætning for ansættelsen, at straffeattesten er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af Juridisk Kontor i samarbejde med direktøren for Børn og Unge.
 
 
Hvis du vil vide mere om huset og de ledige stillinger, er du velkommen til at kontakte pædagogisk teamleder Bente Sevald, tlf. 29481759 i uge 28 eller  Dagtilbudsleder Pia Nørgaard på tlf. 3017 4595 i uge 31. I uge 29 og 30 har vi ferie.
 
Ansøgningsfrist er onsdag den 7.august, ansættelsessamtaler holdes onsdag den 14.august fra kl.15.