Miljøvagt

Ved forurening i naturen – ring til alarmcentralen på 112

Tegn på forurening kan være oliehinder, kraftig lugt fra kemikalier, ændret farve af jord eller vand. Døde fisk og fugle er også et tegn på, at der er et eller andet galt. Der kan så være fare for mennesker, vandmiljøer eller natur.

Alarmering via alarmcentralen vil øjeblikkeligt orientere miljøvagten, der om nødvendigt rykker ud sammen med kommunens øvrige beredskab.

Forurening af miljøet kan blandt andet komme fra virksomheder, olietanke, væltede tankbiler eller olieudslip fra skibe på havet. Lækager i gyllebeholdere eller udledning af store mængder urenset spildevand er ligeledes årsag til forurening af søer, vandløb og havet.

Miljøvagtens formål:

  •  At yde hurtig rådgivning ved akutte miljøuheld
  •  At begrænse skader på miljø så hurtigt og effektivt som muligt
  •  At opspore og standse forureningen og dens udbredelse ved at igangsætte afværgeforanstaltninger og derved minimere omkostningerne for Svendborg Kommune
  •  At gøre erstatningsansvar gældende overfor forureneren
  •  At registrere relevante data om hvert uheld

Miljøuheld i Svendborg Kommune skal anmeldes til 112.
Ved ikke-akutte miljøuheld, så som afgrænsede plamager ag oliefilm på havet, kan Svendborg Kommunes Natur- og Miljøafdeling kontaktes. Det kan ske i åbningstiden på telefon: 62 23 30 00 eller på e-mail til industri@svendborg.dk.

Ved miljøuheld – Ring 112!