Indstilling til Fritidspas i Svendborg Kommune

Indstilling til Fritidspas i Svendborg Kommune

Som udgangspunkt kan alle fagpersoner omkring barnet / den unge indstille dvs. lærer, pædagog, SSP-konsulent, socialrådgiver, sundhedsplejerske. Det er også muligt for frivillige foreningsledere i foreningslivet at indstille til fritidspas.

Forældre kan ikke selv indstille deres barn/børn til et fritidspas.

Fagperson/kontaktperson skal indhente accept hos forældre /værge til, at personoplysninger (navn, adresse, fødselsdato og telefonnumre) videregives til den forening/fritidstilbud, der ansøges om fritidspas til, samt i det omfang det er relevant til fagpersoner, der i visse tilfælde varetager kontakten omkring fritidspasset.

Ansøgningen om fritidspas og oplysninger heri vil blive opbevaret i Kultur og Fritid til brug ved evaluering og statistik i forhold til fritidspasprojektet.

 

 

 
1 Start 2 Komplet