Indstilling til Fritidspas i Svendborg Kommune

Indstilling til Fritidspas i Svendborg Kommune

Som udgangspunkt kan alle fagpersoner omkring barnet / den unge indstille dvs. lærer, pædagog, SSP-konsulent, socialrådgiver, sundhedsplejerske. Det er også muligt for frivillige foreningsledere i foreningslivet at indstille til fritidspas.

Forældre kan ikke selv indstille deres barn/børn til et fritidspas.

Fagperson/kontaktperson skal indhente accept hos forældre /værge til, at personoplysninger (navn, adresse, fødselsdato og telefonnumre) videregives til den forening/fritidstilbud, der ansøges om fritidspas til, samt i det omfang det er relevant til fagpersoner, der i visse tilfælde varetager kontakten omkring fritidspasset.

Ansøgningen om fritidspas og oplysninger heri vil blive opbevaret i Kultur og Fritid til brug ved evaluering og statistik i forhold til fritidspasprojektet.

Svendborg Kommune sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Svendborg Kommune ikke længere adgang til dem.

Du kan læse mere om Databeskyttelses-forordningen og -loven på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk og på Svendborg Kommunes hjemmeside

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/datasikkerhed.

 

 

 
1 Start 2 Komplet