Arrangement løb
Arrangement løb

Arrangementer på vejarealer

Du skal have en tilladelse, hvis du vil arrangere cykelløb, motionsløb, gadefest eller lignende på et vejareal.

Husk altid at søge tilladelsen i god tid, især hvis der er tale om større arrangementer.

Når du søger, skal du sørge for, at følgende oplysninger fremgår af ansøgningen:

  • Hvem der er ansvarlig for arrangementet
  • Navn, adresse og telefonnummer på foreningen eller virksomheden
  • Datoen samt start- og sluttidspunkt for arrangementet
  • Nærmere beskrivelse af arrangementet
  • Antal forventede deltagere
  • Kortmateriale, som angiver ønsker til vejlukninger, omkørsler og afspærringer.