Vækststrategi
Vækststrategi

Vækststrategi

De mange kræfter i og omkring Svendborg skal samles og frigøres.

Svendborgvækst handler om at fokusere alle de mange kræfter, der er i og omkring Svendborg i en samlet indsats for at frigøre og udvikle det store potentiale, Svendborg rummer.

Byrådet ønsker øget vækst gennem udvikling af de unikke egenskaber, der kan styrke det eksisterende erhvervsliv, samt tiltrække nye erhverv, nye og yngre borgere og dermed et bedre indtjeningsgrundlag for kommunen og erhvervslivet.

Vi skal udvikle bymidten og havnen som et kraftcenter, der balancerer mellem forskning og udvikling af kreative erhverv, med et byrum i verdensklasse med plads til erhverv, kultur og mennesker. Vi skal også videreudvikle vores bymidte, så vi får den livgivende puls, der kendetegner en by i vækst.

Svendborgvækst handler også om fokus på vores styrker. Vi skal derfor skabe de bedste betingelser for udvikling af erhverv indenfor det maritime, det kreative og det sunde. Og vi skal fastholde og udvikle vores position som en kommune med et driftigt uddannelsesmiljø.

Svendborgvækst binder tingene sammen. Vi skal tænke i synergier mellem uddannelse, byudvikling og erhverv. Vi brander byen og skaber nye arbejdspladser - og vi skal gøre det med kærlighed til Svendborgånden.

Vækst gennem fælles udvikling.