Torvedag
Torvedag

Stadepladser

Du har mulighed for at leje en stadeplads i forbindelse med torvehandlen hver lørdag kl. 8-14 Svendborg by.

Svendborg kommunen udlejer stadepladser på Torvet og Ramsherred i Svendborg by.

  Pris i 2018
Leje pr. gang 165 kroner
Leje for 3 måneder 448 kroner
Leje for 6 måneder 896 kroner
Leje for 12 måneder 1.791 kroner

Retningslinjer

  • Stadepladser kan lejes enkeltvis eller som op til fire sammenhængende pladser
  • Der må sælges varer, som er forarbejdede produkter frembragt ved landbrug, skovbrug, gartneri og fiskeri samt husflidsprodukter
  • Der må sælges færdigtilberedt mad i forbindelse med torvehandlen
  • Tilladelsen er personlig og kan ikke overdrages til anden person/virksomhed.
  • Der gives tilladelse til 3, 6 eller 12 måneder samt for enkelte dage
  • Salg fra mindre biler, trailere og særlige salgsvogne (max. 3.500 kg totalvægt) kan tillades i begrænset omfang
  • Stadeplads-lejeren er ansvarlig for rengøring under og efter torvehandelen
  • Stadepladserne skal være fjernet en halv time efter torvehandelens lukketid
  • Under torvehandelen skal stadeplads-lejeren altid kunne fremvise tilladelsen, hvis Svendborg Kommune fører tilsyn

Vær opmærksom på...

  • Stadeplads-lejere må ikke udeblive fra torvehandelen gentagne gange. Efter en skriftlig advarsel kan tilladelsen til stadepladsen inddrages uden refusion af forudbetalt stadepladsleje.

Svendborg kommune forbeholder sig ret til at foretage et skøn i hver enkelt ansøgning. Tildeling af stadepladser sker efter en prioritering, hvor ansøgninger til 1-årige stadepladser har fortrinsret. Hvis der afholdes særlige arrangementer i byen, der kræver brug af Torvet eller Ramsherred, er Svendborg Kommune forpligtet til at finde en anden stadeplads i byen. Der vil ikke kunne kræves refusion for ovenstående.

Det er i øvrigt ikke tilladt at parkere på Torvet, når torvehandelen er åben.