Betalt parkering

Betalingsautomater

På en del af kommunens p-pladser i Svendborg bymidte opkræves der betaling for parkering. Rundt på de enkelte p-pladser er der opsat betalingsautomater. Ved automaterne er der mulighed for at betale med mønter eller betalingskort, og timeprisen er angivet på automaten.

Betaler du med mønter, skal du betale forud og for den tid, du regner med at parkere. Betaler du med kort, betaler du bagud for den tid, du rent faktisk har parkeret.

På nogle af parkeringspladserne med betaling er de første to timers parkering gratis. Du skal dog stadig trække en parkeringsbillet ved en af automaterne. Systemet fratrækker selv de første to timers parkering ved betaling. Er du ved parkeringens start sikker på, at du ikke skal parkere mere end de to gratis timer, er det muligt at trække en gratis billet uden at anvende betalingskort eller mønter.

Hvis parkering på de offentlige parkeringspladser ikke opfylder dine behov, har du også nedenstående muligheder:

Månedskort

Med et månedskort kan du parkere på betalingspladserne på Jessens Mole, i Frederiksgade eller Voldgade.

Månedskortet kan købes af alle og koster 400 kroner om måneden.

Kortet skal placeres synligt i bilens forrude, og der gives ingen garanti for ledige pladser.

Parkeringslicens

Erhvervsdrivende i Svendborg bymidte har mulighed for at købe en parkeringslicens til zone A, B, C, D eller E, og som gælder på de tidsbegrænsede pladser og på de offentlige parkeringspladser med betaling.

Virksomheder i området kan købe en parkeringslicens, hvis virksomheden har adresse og virksomhedsdrift inden for området. Erhvervskøretøjet skal være registreret i virksomhedens navn. Køretøjet skal være registreret som erhvervskøretøj og må altså ikke anvendes privat. Der kan udstedes én parkeringslicens pr. virksomhed.

Parkeringslicensen skal placeres synligt i køretøjets forrude.

Der gives ingen garanti for ledige pladser.

Licensen koster 400 kroner pr. år.

Parkeringsdispensation

Hvis du kun kan løse din arbejdsopgave ved at parkere tæt på arbejdsstedet, kan du søge om dispensation til parkering. Med dispensationen får du tilladelse til at parkere på pladser og langs veje, hvor der normalt ikke må parkeres, eller hvor der er tidsbegrænset parkering. Det kan fx dreje sig om følgende tilfælde:

  • Håndværkere (VVS-biler, montørbiler, værkstedsbiler o.lign)
  • Flyttebiler (inkl. private biler med trailer i forbindelse med flytning)
  • Køretøj, hvor kompressorudstyr eller andet er fastmonteret
  • Pressevogne
  • Enkeltstående offentlige arrangementer

Skal du have dispensationen til at gælde, hvor der er parkeringsforbud, kræver det politiets samtykke. Vi sørger for at indhente samtykket.

Du kan ikke få dispensation til almindelig parkering. Det betyder, at du ikke kan få tilladelse til at parkere tæt på arbejdsstedet, fordi dine materialer eller lignende ligger i køretøjet. I disse tilfælde bliver du nødt til at aflæsse køretøjet og parkere efter de almindelige regler for parkering.

Dispensationen følger den enkelte opgave, som der søges om. Der kan ikke gives en generel dispensation.

Dispensationen er gratis.