Har du en gylletank?

Gyllebeholder
Overdækket gyllebeholder

Har du en gylletank?

Gylletanke og beholdere til ensilage- og møddingssaft over 100 m³ skal mindst hvert 10. år kontrolleres for, om de er tætte og stærke nok. Ligger beholderen mindre end 100 m fra en sø eller et vandløb, skal den kontrolleres hvert 5. år.

Kontrollen skal ske af en autoriseret kontrollant. Anmodning om kontrol sker ved at sende udfyldt "Beholderkontrol blanket", se bilag nedenfor, til autoriseret kontrollant.

Ønskes beholderen derimod taget ud af brug, indsendes udfyldt "Nedlæggelse af beholder-blanket", se bilag nedenfor, til kommunalbestyrelsen i den kommune hvor beholderen ligger, så beholderen ikke længere indgår i kommunens tilsynsplan.

Hvis du ønsker at nedrive din beholder, kræver det fra august 2017 ikke længere en nedrivningstilladelse fra kommunen.