Gyllebeholder
Overdækket gyllebeholder

Har du en gyllebeholder?

Vil du vide mere om kontrol af gyllebeholdere, muligheden for at tage beholderen ud af drift, eller krav om flydelag?

Alle beholdere der benyttes til opbevaring af flydende husdyrgødning og afgasset biomasse skal overholde kravene omkring overdækning, logbøger, alarm og beholderkontrol mv.

 

Har du ikke husdyrbrug på din ejendom, men opbevaring af husdyrgødning svarende til et erhvervsmæssigt dyrehold, skal kommunen informeres herom, da gyllebeholderen(e) så er underlagt 6-års gødningstilsyn. 

[Redigeret marts 2020]