Vedligeholdelse af vandløb

Høring om sandfand i Hundstrup Å

Vedligeholdelse af vandløb

Vandløbene vedligeholdes af hensyn til afvanding under hensyntagen til de miljømæssige interesser. Det sker fortrinsvis ved grødeskæring.

Kommunen vedligeholder de offentlige vandløb, mens de enkelte lodsejere har ansvaret for de private vandløb.

Kommunens medarbejdere eller ansatte entreprenører må færdes til, fra og langs med vandløbene med materiel i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

Herunder finder du en plan for grødeskæringen i de offentlige vandløb samt pjecer omkring generel vandløbsvedligeholdelse.