Om kampagnetilsyn

Tilsyn på virksomheder og landbrug

Kommunen skal hvert år gennemføre mindst to kampagnetilsyn på virksomheder og landbrug. Kommunen må selv bestemme om kampagnerne skal være rettet mod virksomheder eller landbrug. Kommunen bestemmer selv antallet af kampagnetilsyn.

Et kampagnetilsyn er et tilsyn, der er målrettet et bestemt tema eller miljøproblem.

Kommunen skal hvert år offentliggøre konklusionen på tilsynskampagnerne.

Indenfor landbrug har kampagnetilsynene været:

2014: Uvarslede flydelagskontrol på gyllebeholdere.

2015: Ajourføring af beholderkontroller på husdyrbrug.

2016: Ajourføring af beholderkontroller på landbrug uden husdyr.

2017: Indsamling og ajourføring af oplysninger om dyrehold på mindre husdyrbrug.