Tilbud i praksis

Tilbud i praksis
Tilbud i praksis

Tilbud i praksis

Se, hvordan du udarbejder et tilbud til det offentlige og hvilke muligheder du har for at indgå i samarbejde med andre

Vi ved godt, at det kan være tungt at udarbejde et tilbud, men vi tilstræber at udarbejde udbudsmaterialet, så det tydeligt fremgår, hvad der skal medsendes i det skriftlige tilbud.

Vi forsøger derfor, at anvende bilag i størst mulig udstrækning, så der ikke opstår tvivl om, hvilke informationer der skal afgives. Du kan her på siden få information om, hvordan man udarbejder et tilbud til det offentlige, og hvilke muligheder man har for at indgå i samarbejder med andre virksomheder om at byde på offentlige udbud.

Udarbejd et tilbud

Kommunernes Landsforening (KL) har lavet en guide til, hvordan du som leverandør byder ind på offentlige udbud. Du føres igennem tre faser, der tager dig gennem udbudsprocessen – fra de indledende overvejelser om hvorvidt, der skal bydes, fif til tilbudsskrivning, og til overtagelse af opgaven samt opfølgning.

Vi opfordrer alle potentielle tilbudsgivere til altid at gennemlæse udbudsmaterialet og sikre, at alle bilag udfyldes korrekt, og den krævede dokumentation medsendes. Husk, at der altid er mulighed for at spørge os under en udbudsrunde, hvis man er i tvivl om kravene til tilbuddet.

Gå sammen – konsortiedannelse

​Mindre virksomheder har altid muligheden for, at gå sammen om at byde på et offentligt udbud. Der er naturligvis nogle forhold man skal være opmærksom på, og vi opfordrer derfor til at læse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om konsortiedannelse. Vejledningen rummer bl.a. en tjekliste og standardkontrakt til konsortiedannelse.

Ofte vil det være oplagt at søge lokalt efter partnere til at etablere en samarbejdsaftale med. Men fra 1. april 2012 er det også muligt, at søge efter deltagere til konsortiedannelse på konkrete udbud på udbud.dk.

Der er desuden udarbejdet et bilag, som kan benyttes ved alle udbud, hvor der ønskes at byde som konsortium. Download erklæringen nedenfor.