Gebyrpolitik

Gebyrpolitik

Læs mere om Svendborg Kommunes gebyrpolitik, på denne side

Svendborg Kommune oplever ofte, at private leverandører pålægger gebyr på fakturaer med baggrund i omkostninger til elektronisk fakturering. Det er man som leverandør dog kun berettiget til såfremt, at indkøberen fra kommunen er blevet oplyst om gebyret i forbindelse med købet.

Elektronisk fakturering til offentlige myndigheder er et lovkrav, jf. lov om offentlige betalinger, og er derfor ikke en arbejdsgang Svendborg Kommune kan ændre på. Elektronisk fakturering kan foretages gratis via Digitaliseringsstyrelsens værktøj NemHandel.

Som leverandør må du kun pålægge gebyr for e-fakturering i følgende tilfælde:

  • Du har oplyst om gebyret ved købet, fx ved køb i fysisk forretning
  • Du har oplyst f.eks. på hjemmeside eller i forretningsbetingelser, at der pålægges gebyr for e-fakturering
  • Du har en samhandelsaftale med kommunen hvor dette fremgår

Såfremt du ikke har sikret dig ovenstående og pålægger fakturagebyr på en regning til Svendborg Kommune, vil den blive afvist, og du vil blive bedt om, at sende en ny faktura uden gebyr.

Ved spørgsmål til området kan det rettes henvendelse til Center for Økonomi, IT og Digitalisering.