E-handel

E-handel
E-handel

E-handel

Vores elektroniske indkøbssystem sikrer indkøbsprocessen og den efterfølgende fakturabehandling.

I Svendborg Kommune har vi et elektronisk indkøbssystem, der sikrer, at indkøbsprocessen og den efterfølgende fakturabehandling for de fleste varer som udgangspunkt sker elektronisk - fra ordreafgivelse til fakturamodtagelse, bogføring og betaling til leverandør.

Kommunens institutioner skal derfor i videst muligt omfang benytte indkøbssystemet for at sikre effektivisering og compliance omkring kommunens indkøb.

Hvis du som leverandør skal e-handle med Svendborg Kommune, er første step det elektroniske varekatalog, som er baseret på en underskrevet indkøbsaftale. Det vil i forbindelse med det enkelte udbud altid fremgå om e-handel er et krav.

Indkøbsaftaler

Svendborg Kommunes indkøbsaftaler ligger elektronisk i et indkøbssystem. De decentrale indkøbere i Svendborg Kommune har alle adgang til portalen.

Indkøbssystemet opdateres løbende, så den decentrale indkøber til enhver tid har et værktøj til nemt og hurtigt at finde frem til informationer om leverandører af et givent vareområde og til relevante indkøbsoplysninger inden for vareområdet.

Indkøbssystemet indeholder bl.a.:
• Gældende vareindkøbsaftaler i Svendborg Kommune med priser, miljøoplysninger, betingelser og øvrige vilkår samt leverandøroplysninger
• Elektroniske varekataloger og e-handelsløsning

Den decentrale indkøber kan foretage sine indkøb elektronisk hos de leverandører, hvor aftalen indeholder krav om e-handel. Der kan evt. fremsendes rekvisitionsordre.

Indkøbsaftaler offentliggøres i Indkøbssystemet, hvor de behandles fortroligt. Alle leverandører kan få adgang til egen indkøbsaftale i portalen ved henvendelse til udbudsteamet.