DATAVEJEN - data til viden og vækst

DATAVEJEN - data til viden og vækst

Stedet, hvor virksomheder og borgere får adgang til en lang række data om bolig, borgere og erhverv på en let og tilgængelig måde.

Nedenfor ligger udvalgte cases, som kan bruges til inspiration, arbejdes videre med og gemmes til egen brug. Der er også lavet en introvideo til brug af DATAVEJEN - se link i højre side.

DATAVEJEN indeholder hovedsageligt sammenstillinger af grunddata fra CPR (Persondata), BBR (Bygning og bolig) og CVR (Virksomheder) samt de adresser eller virksomheder, der ligger i områderne. Der er lavet en introvideo til adresseudtræk fra DATAVEJEN - se link i højre side.

Virksomhederne (CVR) er inddelt i grupper - se hvilke virksomheder, der hører til de enkelte grupper i vedhæftet dokument nederst på siden: 

Cases:

A: En større virksomhed sælger private pensionsydelse. De vil derfor gerne kende indkomstniveauet ift til alderssammensætningen i de enkelte byer: "Hvad er den gennemsnitlige husstandsindkomst for de enkelte områder set ift. områder med mange personer over 65 år i Svendborg Kommune?"

 

B: Den lokale håndværker har specialiseret sig i installering af varmepumper i parcelhuse. Derfor er det vigtig for ham at vide, hvilke områder i Svendborg Kommune, der har mange varmepumper i forhold til parcelhuse. Den viden kan han få her: ”Hvilke områder har mange varmepumper, og hvordan er forholdet til antallet af parcelhuse?”
 

C: Den lille butik nede på hjørnet sælger hjælpemidler til småbørnsfamilier, der kan hjælpe familierne i en travl hverdag. Her kan hun finde de potentielle kunder til butikken: ”Hvor bor familierne med 4 børn og børn i alderen 0 til 6 år?”
 

D: En IT virksomhed har succes med at hjælpe virksomheder inden for branchen "Bygge og Anlæg" i forhold til salg via hjemmesider. Men er det en branche i vækst eller skal de til at finde kunder i andre brancher. Det kan de få svar på her: ”Antallet af virksomheder over tid inden for branchen Bygge og Anlæg?
 

E: Den lokale håndværker vil gerne udvikle sit koncept indenfor varmepumper, der skal erstatte oliefyr. Derfor er det vigtig for ham at vide, hvordan udviklingen har været indenfor oliefyr i Svendborg Kommune. Den viden kan han få her: ”Hvor er der mange oliefyr, og hvad er fordelingen af varmepumper i samme område?”

 

F: Det lokale advokatfirma arbejder meget med rådgivning ift. kontrakter ved lejeboliger. De har derfor brug for at finde de områder, hvor der er mange lejeboliger i Svendborg Kommune. Den oplysning kan de finde her:  "Hvor mange boliger fordelt på typer er der i kommunen?"
 

Prøv dig frem med din egen case eller gå blot på opdagelse i kommunens mange data: DATAVEJEN 
 

Trafiktællinger: 

I de sidste to uger af februar 2019 afprøver Svendborg Kommune forskellig teknologi ift. at kunne differentiere  trafikken ind i Svendborg. Det gør vi fra Sundbrovejen samt Fåborgvej. Teknologien samler og omsætter, analyseret og sletter rådata på stedet, inden de anonymiserede data sendes videre. Hvis data lever op til forventningerne, vil det også blive lagt ud på Datavejen til fri afbenyttelse. 

3D bymodel

Downloade model for bymidten fra 2011 og klodsmodel af hele kommunen fra 2010 herfra: LINK

Til hjælp er byen er inddelt i følgende områder:

3D klodsmodellen dækker hele Svendborg Kommune. Hele den indre by er laserscannet og med tekstur. I produktionssammenhæng giver den bygningsorienterede datamodel mulighed for, at integrere eksisterende målte bygningspolygoner, hvorved tagudhæng kan tilføjes bygninger og kviste. Ved at anvende denne fremgangsmåde, får bygningerne en mere naturlig fremtoning og fremstår arkitektonisk mere korrekt.

 

Link til andre udstillede data på fyn:

Open Data på Fyn

eller på:

www.kortforsyningen.dk

- se vedlagte vejledning nederst på siden.

 

Mangler der et datasæt:

Skriv til: digitalisering@svendborg.dk