Hørt til Nytårskuren 2020

Direktør Brian Mikkelsen, Dansk Erhverv, kaldte sig selv ”mega-fremtidsoptimist” i sit oplæg. Samme positive toner gik igen fra både borgmester Bo Hansen og Per Nykjær Jensen, formand for Svendborg Erhvervsråd, i deres nytårshilsner. Blandt erhvervsfolkene var det også optimismen, der tegnede sig i deres bud på 2020.

Gitte Loftlund – Cafe Sommersild, Skarø 
- Jeg gik opløftet derfra.
Lyder det fra Gitte Loftlund, der driver Cafe Sommersild på Skarø. Gitte deltog for første gang i nytårskuren. Udover interessante oplæg, fik hun også lejlighed til at netværke under frokosten bagefter.

Forventninger til 2020
Gitte Loftlund åbner Cafe Sommersild 1. maj. Men allerede nu er hun ved at forberede sæsonen.
- Vi vil i år have større fokus på det lokale, fortæller hun.

For at udvikle sit menukort havde hun i efteråret besøg af en Michelinkok, der over tre dage hjalp hende med at nytænke cafeens menu.

 

Cai Larsen og Steffan Mastek – Petersen & Sørensen
Cai Larsen, ordførende direktør hos virksomheden Petersen & Sørensen, og hans adm. direktør Steffan Mastek, var også glade for at være med til nytårskuren 2020. De ser det som et positivt tiltag fra kommunens side, at man afholder en årlig nytårskur for erhvervslivet, hvor der både er indlæg og gode muligheder for at pleje og udvide sit netværk.
Steffan Mastek oplever – i tråd med både direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen og borgmester Bo Hansen – at der er gang i en positiv udvikling i Svendborg. Personligt går det så godt hos Petersen & Sørensen, at de mangler hænder til de opgaver, der skal løses. Det betyder, at de har indgået et samarbejde med Svendborg kommunes virksomhedskonsulenter for at skaffe lærlinge. Målet er, at de skal nå op på selv at have 4-6 lærlinge i virksomheden.

Forventninger til 2020
Fra Steffan Masteks stol er året startet rigtig positivt. Virksomheden er for øjeblikket fuldt booket op de næste tre måneder. Derudover arbejder de henimod en øget digitalisering og automatisering af virksomheden, hvilket er en proces, der strækker sig ind i 2021. Steffan Mastek satte processen i gang, da han indtog direktørstolen i februar 2018. Dels satte han gang i en organisationsændring, og dels lagde han en ny strategi for virksomheden, der blandt andet indebar, at Petersen & Sørensen skal være mere digital.

Selvom både Cai Larsen og Steffan Mastek er enige om, at det er svært at forudsige, hvad der vil ske i deres branche, og realistisk set kun tør spå 2-3 måneder frem i tiden, har de dog begge en forventning om, at 2020 vil byde på fremgang for Petersen & Sørensen. De satser på at ansætte flere medarbejdere. Seks i år,otte i 2021 og helt op mod tolv medarbejdere i 2022.

De er enige om, at nytårskuren er med til at skabe en positiv stemning for det kommende år, ligesom det er en oplagt mulighed for at pleje kontakten til samarbejdspartnere og få styrket det professionelle netværk.
 

Klaus Weitemeyer – Geopartner Landinspektører A/S

Klaus Weitemeyer er landinspektør i Geopartner Landinspektører A/S og efter 35 år som landinspektør i Svendborg, kender han byen og dens erhvervsliv godt. Han har deltaget i nytårskuren for Erhvervslivet siden den første nytårskur blev holdt i 2006, og har derfor et godt udgangspunkt for at bedømme årets arrangement. Anmeldelsen af årets nytårskur er præget af glæde over at have deltaget i et arrangement, der emmede af positive toner og et yderst fortrøstningsfuldt syn på det kommende år. Han glædede sig over den positive vinkel, som alle tre oplægsholdere havde i deres oplæg.

- Det går den rigtige vej i Svendborg. En opfattelse der understøttes af såvel Svendborg Kommunes gode initiativer for at få nedbragt byggesagsbehandlingstiderne, som et godt samarbejde mellem Svendborg Erhvervsråd og Svendborg Kommune. Derfor kan vi roligt sætte kryds det rigtige sted, når tilfredsheden med tingenes tilstand skal vurderes, siger Klaus Weitemeyer

Forventninger til 2020
Som firma ser Geopartner Landinspektører A/S positivt på 2020. Hvis det går som spåkonen siger, kommer der øget udvikling, og gerne flere tilflyttere end fraflyttere.
 

Morten Raft – Fynske Farver, Formand for Svendborg Håndværker- og Industriforening
- Nytårskuren var god i år.
Så kort og klar lyder bedømmelsen fra Morten Raft. Når det udsagn bliver foldet lidt mere ud, dækker det bl.a. over en begejstring over, at arrangementet i år var bundet op på det lokale erhvervsliv og nærområdet. På Svendborg og den positive udvikling byen er i.
- Man kan mærke, at der er en masse i støbeskeen i kommunen, siger han

Der er kommet en optimisme i erhvervslivet, og man er nu kommet dertil, hvor man kan grine lidt af DI-analysen. I den forbindelse bemærker Morten Raft, at Svendborg klarer sig væsentligt bedre i Dansk Byggeris analyse af Svendborgs erhvervsevne. Han pointerer, at man nu tør at slå med nakken og begynde at kigge i andre retninger. Morten Raft oplever, at der er en generel tilfredshed med Svendborg kommune, og det er også hans opfattelse, at der er kommet et øget fokus på erhvervslivet, og en større grad af berøring og interaktion mellem kommunen og de erhvervsdrivende, og der er derfor også længere mellem de sure opstød.

Hvis han skal pege på noget, der manglede ved årets nytårskur, var det mere information, om alle de byggerier, der er på vej. Hvem bygger? Hvor? Og hvad skal der bygges? Derudover ville han også gerne have hørt mere om det kommende Simac-byggeri, da det kommer til at fylde en del de næste to-tre år.

Forventninger til 2020
2019 var et travlt år for Fynske Farver, og indtil nu ser 2020 ud til at følge i samme spor ud fra devisen ”fuld fart frem”. Fynske Farver har pt 30 ansatte, og det ser ikke ud til at ændre sig.